Phật Hóa Làm Thân Cá Dẫn Độ Người Niệm Phật

Ở cực xa về hướng Tây Nam nước Chấp Sư Tử có một hòn đảo. Trên đảo có hơn năm trăm nhà, dân chúng ở đó không biết Phật pháp, chuyên bắt cá để làm thức ăn.

Bỗng một hôm, không biết từ đâu trôi dạt về quanh đảo vô số cá lớn. Giống cá này biết nói tiếng người, thường xướng to lên: “Nam mô A Di Đà Phật”. Người trên đảo không rõ nguyên do, cứ gọi là cá A Di Đà Phật. Có một cư dân ở đó đến bờ biển nhại theo tiếng cá gọi liên tiếp “Nam mô A di đà Phật”, thì cá càng dạn dĩ lội đến gần và quanh quẩn không chịu đi. Người này liền bắt cá giết làm thức ăn, thì thấy thịt rất ngon. Việc ấy lan truyền ra, dân chúng trên đảo muốn ăn thịt cá, đều tới bờ biển niệm Phật dụ nó đến gần để bắt. Có điều lạ làm họ để ý là khi nào niệm Phật thì thịt cá tuyệt ngon, niệm ít thì vị cá nhàn nhạt không ra gì. Do nguyên cớ đó, khi dẫn dụ cá, dù nó đã đến gần họ không vội bắt, đợi niệm Phật một lúc cho thật lâu, sau cùng mới chịu bắt. Những kẻ ưa đắm vị ngon của cá, lại càng niệm Phật lâu hơn. Qua một thời gian sau, người ăn thịt cá đầu tiên già chết. Sau khi mãn phần ba tháng, người này cỡi mây tìm bay đến bờ đảo, phóng ánh sáng quy tụ dân chúng ở đó lại, bảo rằng: “Tôi là người ăn thịt cá đầu tiên và niệm Phật cũng nhiều nhất. Sau khi mạng chung, tôi đã sinh về thế giới Cực Lạc rất tốt đẹp an vui. Thứ cá lớn đó là Phật A Di Đà hóa thân hiện. Đức Phật ấy thương xót chúng ta ngu si, nên hóa thân làm cá, để dẫn dắt chúng ta tu pháp Niệm Phật Tam muội. Nếu các vị không tin, hãy thử trở về xem, xương cá đều là hoa sen.”

Những người trên đảo nghe nói rất mừng, đến chỗ có xương cá, thì thấy đều đã biến thành hoa sen. Họ bỗng cảm ngộ, dứt nghiệp sát và đều niệm Phật.

Về sau, tất cả cư dân ở đó đều được vãng sinh Tịnh độ, trên đảo hoang vắng không người. Một vị A la hán nước Chấp Sư Tử là tôn giả Sư Tử Hiền, dùng thần thông bay đến đảo ấy, khi trở về đã thuật lại các di tích và sự việc.

Trích lục: Ngoại Quốc Ký
Những Chuyện Cảm Ứng Về Phật A Di Đà
Trích: Tam Bảo Cảm Ứng Yếu Lược Lục
Việt dịch: HT. Thích Thiền Tâm

One response to this post.

 1. GIẢI ĐÁP THẮC MẮC CÓ THỂ XẢY RA TỪ BÀI PHÁP NÀY:
  Hỏi: Ngẫu Ích Đại Sư dạy: “Được vãng sanh hay không là ở nơi Tín Nguyện, còn phẩm vị cao hay thấp là do hạnh trì danh sâu hay cạn”. Thế thì những người trên đảo niệm Phật chỉ cầu được ăn cá ngon chứ không cầu vãng sanh, thế thì sao họ lại được vãng sanh?
  Đáp: Lúc đầu là vậy, nhưng kể từ khi người người ăn cá đầu tiên từ Cực Lạc trở về giải thích thì người trên đảo đã có Tín Nguyện cầu sanh Cực Lạc rồi.

  Hỏi: Nếu nói như vậy thì người ăn cá đầu tiên không có Tín Nguyện cầu sanh Cực Lạc, tại sao lại được vãng sanh?
  Đáp: Điều này mình cũng không rỏ nhưng theo mình nghĩ thì Phật đã hóa làm thân cá thì Phật hóa thêm thành một người ăn cá đầu tiên nữa cũng đâu có khó gì, vì là phương tiện độ sanh mà. Giống như trong kinh A Di Đà đã nói các thứ chim nhiều màu sắc ở Tây Phương Cực Lạc là:”…thị chư chúng điểu, giai thị A Di Đà Phật dục linh pháp âm tuyên lưu, biến hóa sở tác…”.

  Hỏi: Người niệm Phật phải có tâm từ bi, thế thì việc giết cá ăn thịt là sát sanh, lại còn có tâm ưa thích ăn ngon là phạm vào chữ THỰC trong năm món ngủ dục làm sao lại được vãng sanh?
  Đáp: Lúc đầu là vậy nhưng từ khi người ăn cá đầu tiên trở về giải thích cặn kẻ thì người trên đảo đã không còn sát sanh mà chỉ niệm Phật cầu sanh Tây Phương mà thôi. Vả lại cá này do Phật hóa ra vì lòng từ bi:
  -Thứ nhất là muốn thế thân cho những con cá khác không bị người trên đảo sát hại.
  -Thứ hai là muốn nương nơi phương tiện này để giúp những người trên đảo biết pháp môn niệm Phật.

  Hỏi: Thế thì tại sao bây giờ Phật không hóa làm thân cá nữa?
  Đáp: Mọi việc đều có nhân quả, những người trên đảo kia lúc xưa, chắc là đã có tu hành tích lũy rất nhiều thiện căn, phước đức nên khi nhân duyên hội tụ thì mới xảy ra sự việc ly kỳ như vậy. Pháp môn niệm Phật còn gọi là “nan tín chi pháp” cho nên chỉ những người nào có tích lũy nhiều thiện căn phước đức trong đời quá khứ thì đời nay mới có thể gặp và tin được.

  Có thể sẽ còn có nhiều thắc mắc khác nữa nhưng…đúng hay sai thì HT Tịnh Không có dạy:” Đúng cũng A Di Đà Phật, Sai cũng A Di Đà Phật…vậy thì bạn được cứu.” Tại sao lại như vậy? Vì mọi việc trên đời đều là giả tạm, chỉ có 4 chữ hồng danh này giúp cho mình được vượt thoát luân hồi.

  _()_Nam Mô A Di Đà Phật
  http://duongvecuclac.com

Đã đóng bình luận.