Âm Luật Vô Tình Phần 2

A Di Đà Phật ! Chào mọi người !

Cảm ân Phật ban cho hậu học cơ hội quý báu soạn viết quyển sách “âm luật vô tình”. Kẻ hậu học A Ngọc rất xấu hổ, tại vì nghiệp lực tự thân muôn trùng chướng ngại, chưa thể thuận theo ý Phật ý trời mau chóng hoàn thành sách này, tiện đây hướng đến đại chúng thật lòng sám hối. A Ngọc sẽ học theo tinh thần vì chúng sanh vô duyên đại từ và đồng thể đại bi của Bồ Tát Đại Thừa, để tiếp tục hoàn thành công tác soạn viết phần còn lại của “âm luật vô tình”.

Từ khi soạn viết quyển sách “âm luật vô tình” đến nay, ngoài việc tăng trưởng kiến văn ra, A Ngọc còn gặp phải rất nhiều việc mà trước giờ chưa hề xảy ra, đúng là thử thách phi thường đến tâm lực, nghiêm trọng tiêu hao tinh thần tinh lực.Khi tinh thần và tinh lực sa sút thì không thể đi tham quan địa ngục được, gây nên kéo dài thời gian viết sách, trực tiếp dẫn đến sách “âm luật vô tình” trì trệ không hoàn thành được.

Soạn viết “âm luật vô tình” làm hậu học có cảm xúc rất lớn, giúp bản thân thể hội được sâu sắc sự quan trọng của việc giữ gìn giới luật. Có rất nhiều người cảm thấy giữ gìn giới luật là việc quá viễn vông, đó là việc của người xuất gia tu hành, hoàn toàn không có quan hệ gì đến phàm phu chúng ta;Cách suy nghĩ này không phù hợp với nhân quả, cũng không hợp với âm luật pháp tắc, thật ra đa số những người có đại thành tựu khi còn ở nhân địa phàm phu đều như lý như pháp cẩn thận giữ gìn các loại giới luật.

Giữ gìn giới luật là căn bổn của việc làm người, bất cứ ai chỉ cần giữ trọn năm giới đều cụ túc các loại công đức, ai nếu phạm giới đều không thể thoát được sự giảm phước giảm thọ vô tình của pháp tắc âm luật. Nếu có một vị phật giáo đệ tử giữ gìn giới luật, thì sẽ thêm sự giới tội, vì tất cả khổ báo trong tương lai bản thân phải tự gánh chịu.

Hậu học còn thể hội sâu dày một điều, đó là đại từ bi lực của phật. Đại từ bi lực vô thượng này có thể dẫn dắt chúng sinh đau khổ như chúng ta thoát khổ được vui; chúng ta chỉ cần ôm lòng cảm ân, chí thành niệm phật sám hối, thì có thể tiêu diệt tội nghiệp đau khổ của địa ngục đen tối.

Mọi người chúng ta đều là phàm phu, đã là phàm phu thì tự nhiên từng có đủ loại tư tưởng hành vi sai lầm. Khi phát giác bản thân có hành vi sai lầm thì nên lập tức sửa đổi ngay lại, từ đây không phạm, tận dụng những năm tháng còn sống cố gắng giữ gìn giới luật, hành thiện tích đức, niệm phật phóng sanh cho đến thọ chung, cho dù chí như không thể vãng sinh tịnh thổ, nhưng diêm vương cũng sẽ xử nhẹ cho, xá miễn tội nghiệp của chúng ta.

Như trên là hậu học A Ngọc xấu hổ có một chút cảm xúc, viết ra là để cùng các vị tín chúng chia sẽ !

Tại đây xin chân thành chúc nguyện tất cả hữu tình chúng sanh chúng ta ở Nam Thiệm Bộ Châu, đều có thể sống cuộc sống thanh tịnh, cả đời không phạm tà dâm, vợ chồng thanh tịnh cùng tu, thiện duyên cụ túc !

Càng chúc nguyện hư không pháp giới tất cả hữu tình chúng sanh, đều có thể thành tựu giữ gìn giới luật thanh tịnh, phát đại bồ đề tâm, chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành, tinh tấn niệm phật tu hành, thân tâm thanh tịnh hoa sen hóa sanh !

Hậu học xấu hổ Thượng Quan Ngọc Hoa kính bút.


I – SỔ SINH TỬ

Theo những gì A Ngọc nhìn thấy, Sổ Sinh Tử có màu vàng nhạt, bề ngoài có một vài đường hoa văn, trên mặt có viết 3 chữ “Sổ Sinh Tử”, hình thức bao bì theo văn bản thời cổ xưa.

Một quyển sổ màu vàng nhạt ghi lại tất cả Cát Hung Hoạ Phúc của linh hồn khi còn sống. Trên tay Phán Quan còn có một quyển sổ sinh tử đỏ nhạt, ghi lại tường tận hồ sơ của linh hồn tại địa phủ; Hình thức bao bì cũng như quyển vàng nhạt, chỉ khác ở màu sắc thôi.

1.Thì ra tất cả đều đã sớm viết xong rồi ! Mật mã vận mệnh nhân loại và tuổi thọ tăng giảm, xem sổ sinh tử nhìn thấu thiên cơ !

Cảm ân phật lực gia bị ! cưỡi hoa sen trắng xuất phát !

A Di Đà Phật ! A Ngọc hợp chưởng hướng phán quan hành lễ !

“Phán Quan ! hôm nay muốn hỏi vài vấn đề : truyền thuyết có người dương có thể xem sổ sinh tử tại địa phủ, có thật không ? sổ sinh tử có thật sự tồn tại chăng, nó là một quyển sách ra sao ? nghe nói người dương xem bói có thể xem ra những việc ghi trong sổ sinh tử ? ăn bao nhiêu,mặc bao nhiêu, trước khi sanh ra đã định sẵn hết rồi sao ? nếu như tuổi thọ đã được định sẵn thì những việc như chú ý sức khoẻ thân thể, sinh hoạt bình thường, ăn uống tiết chế, vận động nhiều v.v…Những nhân tố này có làm cho tuổi thọ được định sẵn tăng thêm không ? hay là căn bổn không thể thay đổi được ? vận mệnh có khả năng thay đổi được không ? cầu xin thêm tuổi thọ có được không ? tuổi thọ tăng giảm có số lượng hạn chế không ? đa tạ phán quan !”.

Phán quan trả lời : “tại dương gian thật sự là có người có thể đến địa phủ xem sổ sinh tử, người có thể đến địa phủ xem sổ sinh tử tuyệt đối không thể là người thường, nhất định là có nhân duyên đặc biệt,người dương chưa hết tuổi thọ thì không thể nào đến địa phủ được. Đến được địa phủ chủ yếu có 2 loại người : một loại là tùy thuận nghiệp lực mà đến, là loại khi còn sống phạm đủ các loại ác nghiệp, tùy theo nghiệp lực thọ báo mà không thể tự chủ được, nói chung là đều phạm 3 loại thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp. Thân nghiệp bao gồm có 3 loại lớn sát sanh, trộm cắp, tà dâm; Khẩu nghiệp gồm có 4 loại vọng ngữ, ỷ ngữ, ác khẩu, lưỡng thiệt ;Ý nghiệp gồm có tham, sân, si.

Như trên là nghiệp mà chúng sanh dương gian thường phạm, thân có 3 nghiệp, miệng có 4 nghiệp và ý có 3 nghiệp, sau khi thọ chung hồn quy địa phủ, ở đây ta chỉ đơn giản đại khái nói rõ, nếu nói chi tiết thì có rất nhiều loại, tại đây không nói hết được.Còn có loại chúng sanh lúc còn sống sở tạo tác không thiện cũng không ác, tốt xấu bằng nhau, thọ chung liền sanh vào khu bình dân của quỷ đạo, đó là loại thứ nhất.

Loại thứ hai là do phật lực, nguyện lực, phúc đức lực mà đến, loại người dương này nhất định là người tu hành thân mang sứ mệnh đặc biệt tại nhân gian. Loại người tu hành này nghiêm trì giới luật thanh tịnh, tùy duyên đi khắp nơi cứu độ khổ nạn, làm hữu tình chúng sanh thoát khổ được vui, bọn họ vì cứu độ chúng sanh mà đi khắp nơi hoằng dương chánh pháp. Loại người tu hành này nếu vì cứu độ chúng sanh thì có thể đến địa phủ xem sổ sinh tử, nhưng sự việc như thế rất hiếm gặp.

Sổ sinh tử tại địa phủ do phán quan quản lí, lúc bình thường đều do phán quan cầm giữ. Sổ sanh tử ghi lại phúc báo của mỗi người dù nhiều hay ít, ăn được bao nhiêu, mặc bao nhiêu, ruộng nhà gia tài, cha mẹ anh em chị em lục thân,bệnh tật tai nạn kiếp số, có bao nhiêu tuổi thọ đều ghi rõ tường tận.

Ví dụ người nào, năm nào, tháng nào, ngày nào, giờ nào, phút nào, sẽ chết ở nơi nào, những điều này đều được ghi trên sổ sinh tử trước khi đầu thai sanh ra tại nhân gian, không thể tùy tiện thay đổi được; Nếu như muốn thay đổi thì cần phải xem số liệu được cung cấp bởi câu sinh thần bên cạnh mỗi chúng sinh, lại qua sự phê duyệt của Minh Phủ Diêm Vương tối cao mới thay đổi được.

Người dương xem bói thì có thể xem được những gì ghi trên sổ sinh tử. Thầy bói chỉ cần có được ngày tháng năm sinh chính xác, thì có thể bói ra cát hung họa phúc cả một đời của con người, nhưng chỉ có thể bói ra chứ không thay đổi được. Dương gian khắp nơi có kẻ tự xưng có thể thay đổi vận mệnh, tài vận, hôn nhân, sự nghiệp v.v…,đa số là loại thủ đoạn lừa tiền cả; Có rất nhiều người vì bị thầy bói nói đúng chính xác quá khứ hoặc số liệu gia quyến v.v…,tâm sanh rung động, nghĩ rằng gặp phải cao nhân rồi; Ngoài một vài thầy bói tinh thông thuật số có thể bói chính xác ra, còn lại rất nhiều tình huống là do thầy bói có linh thể nhập thân.

Linh thể có tha tâm thông đẳng thần lực, có thể biết tâm niệm của người xem bói và một vài việc trong quá khứ, mà người dương không thể phân biệt được, cứ nghĩ mình may mắn gặp phải cao nhân, như thế cứ bán mạng làm theo lời thầy bói. Sau đó là một loạt hành động cải vận, nâng cao quan hệ nhân sự, nâng cao vận sự nghiệp, vận nhân duyên, vận sức khỏe, bày trận phong thủy v.v…hàng chục thứ hạng mục thay đổi vận mạng, nhưng không biết rằng tiêu phí cả đống tiền, cả đống thời giờ mà vận mạng đã được định sẵn chẳng thay đổi được chút nào, tai nạn vẫn cứ đến, bệnh thì cứ bệnh, cuối cùng rồi cũng chết.

Muốn thay đổi vận mệnh, không phải đi tìm thầy bói giúp mình thay đổi mà phải tự dựa vào sức mình mà thực thi; tạo nhiều thiện công,tự cầu nhiều phúc, thì khỏi phải tìm thầy bói. Có phước thì tự có quí nhân giúp, tự có sức khỏe, gia đình, sự nghiệp,hôn nhân v.v… như ý. Người khác chỉ có thể đứng bên cạnh nhắc nhở thôi. Hành thiện cần phải do bản thân tự mình làm lấy, luôn luôn nhớ lấy, sớm tối không gián đoạn, vậy thì cái vận mệnh đã định sẵn có thể thay đổi được, sổ sinh tử của cá nhân có thể viết lại từ đầu rồi !

A Ngọc con nên biết, có một số người cứ trọn đời chú ý chăm sóc sức khỏe thân thể, sinh hoạt hợp lý, ăn uống tiết chế, ngủ đủ giấc, vận động nhiều v.v…những nhân tố này cũng không thể làm cho tuổi thọ tăng trưởng được, là căn bổn không thể thay đổi được; tuy nhiên bình thời chăm sóc tốt thì tự nhiên khỏi phải chịu khổ những bệnh thuộc xác thân.

Thật ra tuyệt đại đa số chúng sanh không cách nào có thể thay đổi lớn vận mệnh của mình được, cứ như thế lặng lẽ đi dần đến cái chết, tùy theo nghiệp lực cứ tiếp tục lưu chuyển đến đạo lộ tương ứng. Đương nhiên là bất cứ chúng sanh nào hành thiện dù là một việc nhỏ nhoi không đáng kể làm gì, chỉ cần chân chính phát tâm lợi ích người khác, thì tương lai có khả năng hưởng được thiện báo rất lớn, do đó là thay đổi được vận mạng của mình rồi. Có hai loại người có thể ảnh hưởng đến quỹ đạo của số mệnh đã định sẵn, đó là người cực ác và người cực thiện. Người cực ác, sau khi chết trực tiếp rơi vào địa ngục thọ báo; còn người cực thiện, hiếu cảm động trời, rộng tích âm đức, cứu khổ cứu nạn, phúc báo vô lượng vô biên tăng trưởng, lại có thể xông phá số mệnh đã định mà hướng thượng đề thăng, sau khi chết được sanh lên cõi trời hưởng thọ phúc lạc.

Còn vấn đề con hỏi kéo dài tuổi thọ có thể đạt thành được, nhưng tuổi thọ gia tăng có hạn chế, cần như lý như pháp mà cầu. Gọi là như lý như pháp thì như bản thân không khoẻ, cần phải bổ sung thực phẩm để bồi dưỡng sắc thân, tuyệt đối không được sát sanh mà ăn thịt, việc này là việc mà âm luật nghiêm cấm tuyệt đối, Không những không thể tăng tuổi thọ mà lại mắc thêm món nợ mạng sống chiêu cảm ác quả. Người cầu thọ cần nhớ kỹ một điều là phải ăn chay, nếu làm tổn hại mạng thì làm sao có trường thọ được ? mạng vật bị hại trong lòng nhất định phẫn nộ bất bình, chỉ đợi cơ hội, nhất định báo thù, vì thế ăn chay là căn bản của việc thêm thọ. Lại nữa là cần phải phát đại từ bi tâm cứu độ tất cả chúng sinh thoát khổ được vui, phát đại bồ đề tâm rộng độ tất cả chúng sanh, suốt đời giữ gìn ăn chay cùng phóng sanh. Nếu thật sự làm được như vậy thì dương thọ trong sổ sinh tử nhất định gia tăng, còn như con số gia tăng bao nhiêu thì tùy theo sự phát tâm lớn nhỏ cùng công đức ít nhiều mà quyết định.

Trong sổ sinh tử trên tay ta có một số người không cầu xin mà được thêm tuổi thọ.Có người là chúng sanh bình thường, họ không có phát đại tâm cứu độ hữu tình; đơn giản là họ một niệm thật lòng có tâm giúp đỡ người khác,gặp cảnh bất bình hoặc phút chốc nguy hiểm tâm sinh xót thương mà cứu độ khổ nạn mạng sống chúng sanh, loại người này sẽ được câu sinh thần định kỳ hồi báo mà thành công được thêm thọ, nhưng bọn họ cũng không biết mình được tăng tuổi thọ, loại thêm thọ này thường là từ 6 năm đến 12 năm. Nếu có chúng sanh luôn tích lũy âm đức thật sâu dày thì cả một đời thọ dụng không hết, nên thường để qua những kiếp sau hưởng dụng quả báo trường thọ. Thọ mạng tại nhân gian có định số hết, âm luật thưởng phạt không thể bất chấp quy luật tự nhiên”.

Vậy A Ngọc xin hỏi phán quan : “Phật Đà trong kinh điển dạy bảo đại chúng ăn ít ngủ ít thậm chí không ngủ mà tu hành, như thế có ảnh hưởng đến sức khỏe thọ mạng không ?”.

Phán quan nói : “Phật là người tu hành có đại trí tuệ trong vũ trụ, con đường mà chúng ta tu hành là những gì Phật đã từng bước một trải qua; Phật là người từng trải, tự nhiên biết được làm sao chỉ dạy đại chúng bước đi trên con đường đạo. Phật chỉ dạy đại chúng tu hành như thế tuyệt nhiên không ảnh hưởng đến sức khỏe thọ mạng đâu, chỉ có những kẻ phạm thân khẩu ý tam nghiệp, lại hoặc như không biết quý trọng thân thể, mặc sức tham ăn tham uống,cuộc sống ngày đêm lộn xộn, tâm trạng thất thường v.v… mới là nguyên nhân ảnh hưởng đến thọ mạng.

Ăn ít ngủ ít đối với thân thể là một cách rất tốt để hài hòa, con người chúng ta thật sự có thể không ăn không ngủ đó. Con người nếu như có thể làm được mỗi một niệm hít thở tương ưng với đại tự nhiên, đạt đến trời người hợp nhất, tự nhiên khỏe mạnh trường thọ cũng có thể không ăn không ngủ, thì trở về trạng thái quang minh trong sáng như trước khi đầu thai rồi, nhưng người bình thường thì không làm được. Do đó phật dạy đại chúng tuần tự ăn ít trước, ăn ít thì tự nhiên ngủ ít, sau đó mới không ngủ mà tinh tấn tu hành.

Lúc nãy có nói một người ăn bao nhiêu là trước khi đầu thai đã định rồi, hiện tại ăn ít, đó là tích lũy phước báo đáng có của kiếp này lại, cứ như thế ăn ít ngủ ít thậm chí không ngủ mà tinh tấn tu hành, tất nhiên là ngày qua tháng lại sẽ tích lũy được phước báo to lớn cùng đại thiện quả, sao lại có thể ảnh hưởng thọ mạng được ? được rồi ! A Ngọc con hiểu không ? ” Tôi gật đầu ra ý hiểu rõ.

Phán quan nói :”hôm nay đến đây ngừng được rồi, có vấn đề gì hoan nghênh lần sau vậy !”

“Vâng ạ ! A Di Đà Phật ! Cảm ân phán quan !”

A Ngọc hướng về phán quan hợp chưởng hành lễ ! cưỡi hoa sen trắng bay về !


2.Cuối cùng cũng gặp được Nghiệt Kính tương truyền đã lâu – đứng trước Nghiệt Kính Đài không có người tốt !

Cảm ân phật lực gia bị ! ngồi hoa sen trắng xuất phát !

A Di Đà Phật ! A Ngọc chắp tay hướng phán quan hành lễ !

“hôm nay muốn thỉnh vấn phán quan : Nghiệt Kính Đài trong truyền thuyết là như thế nào vậy ? khi còn nhỏ tuổi,con thường nghe trưởng bối trong nhà nói chuyện, con người sau khi chết phải đi cõi âm địa phủ soi Nghiệt Kính Đài, không biết có thật không ? con rất muốn đi xem thử.”

Phán quan giải thích nói : “Nghiệt Kính Đài là đặc biệt chuyên môn dành cho kẻ tạo ác nghiệp, tâm con người như một cái máy quay phim vậy, người dương mỗi ngày đã tạo bất cứ việc thiện ác nào đều bị máy quay ghi hình lưu lại hết cả, cũng trong âm thầm bị câu sinh thần ghi lại một phần.

Chất liệu tạo thành Nghiệt Kính Đài là lấy từ thần mộc và pha lê báu, lại tập hợp linh khí âm dương của trời đất tụ hội mà kết thành.Linh khí âm dương của trời đất là dương đại diện cho thiện nghiệp quang minh. Người dương cả đời hành thiện nghiệp, thì linh tánh sáng rõ, đến trước Nghiệt Kính Đài hiện ra một mảng sáng ngời, không có hình ảnh chiếu hiện, do đó người thiện không cần soi Nghiệt Kính. Âm đại diện âm ảnh đen tối tức ác nghiệp. Người dương chỉ cần lúc sống làm bất cứ nghiệp ác nào, cho dù bí mật như thế nào, trong tâm của bản thân cũng sẽ rất rõ ràng tường tận, tất cả sẽ được thu vào trong A Lại Da thức, thu nhiếp vào trong gương lòng trong đáy tâm, trong nội tâm sẽ khắc ghi một mảng âm ảnh.

Nghiệt Kính Đài vốn do hai khí âm dương hội tụ mà thành, một khi gặp âm tính ác nghiệp của tội hồn linh khí liền tiếp nối giao lưu lẫn nhau, lập tức chiếu hiện ác nghiệp cả một đời của tội hồn, tội hồn sẽ nguyên hình bại lộ,không còn giấu giếm được chút nào cũng không thể che đậy được nữa. Đúng với “Hoa Nghiêm Kinh” đã nói : nếu ai muốn hiểu rõ, ba đời nhất thiết Phật, ưng quán pháp giới tánh, nhất thiết duy tâm tạo”, đó là tâm hiện ảnh vậy.

Chỉ cần tội hồn đứng trước Nghiệt Kính Đài, thì tất cả những bí mật tội ác lớn lớn nhỏ nhỏ cả một đời đều toàn bộ hiện ra chiếu lên; Khi Nghiệt Kính Đài chiếu phim, thì tất cả chúng sanh đứng xung quanh Nghiệt Kính Đài đều thấy rõ từng chút tội ác ác hạnh của tội hồn. Rất nhiều tội hồn đều cảm thấy xấu hổ hối hận, khủng hoảng sợ sệt, nhưng mà đã quá muộn rồi, chỉ có thể bất lực bị quỷ sai hung dữ lôi đi, tiếp tục đi con đường lâu dài đau khổ của hình phạt địa ngục.

Nếu có người suốt đời hành thiện tích đức, quang minh chánh đại, trong lòng không chút che đậy, trên người chứa đầy khí thuần dương chí thiện, đi đến Nghiệt Kính Đài chỉ hiện một mảng trắng xoá. Người mà cả đời hành thiện thì không cần đến Nghiệt Kính Đài, khi thọ chung sẽ căn cứ vào mức độ trong sáng của linh tánh mà trực tiếp siêu thăng, người có linh tánh càng trong sáng thì siêu thăng càng cao; Có người sẽ siêu thăng đến các cõi Phật thổ có duyên với họ, có người sẽ được thiện thần có phước đức tiếp dẫn vãng sanh thiên giới. Nếu là linh thể không thiện không ác, sẽ bị trải qua sự thẩm lí của thập điện sau đó cho đầu thai sinh vào nhân gian, tùy theo phước báo sâu cạn mà đầu thai làm nam, nữ hoặc phú quí bần cùng thọ yểu v.v…Còn những kẻ ác, sẽ bị đưa đến trước Nghiệt Kính Đài, ác nghiệp một đời hiện rõ trước mắt, sau đó xấu hổ bất lực mà bị quỉ sai lôi đi.”

“A Ngọc con theo ta đi tham quan đại điện Minh Phủ Kính Nghiệp.”

“tuân mệnh ! Phán Quan.”

Bây giờ nhìn thấy trước mặt có rất nhiều người. Có một cái gương lớn rộng hình bầu dục, phán quan nói đây chính là Nghiệt Kính Đài. Trên cùng của cái gương viết rằng “trước Nghiệt Kính Đài không có người tốt”, phán quan để tôi đo thử xem.

Nghiệt Kính Đài cao khoảng 3,3 mét, rộng 1,8 mét, nhìn xem thấy có một cái đế gỗ hình chữ nhật màu xanh nhạt có khắc hoa văn nổi nâng đỡ Nghiệt Kính. Chính diện của Kính là pha lê báu, các bên của pha lê báu bị hoa văn nổi màu xanh nhạt bao lấy, mà pha lê báu là cái màn hình sẽ chiếu hiện hành vi tội ác cả một đời của tội hồn. Phần hoa văn nổi màu xanh nhạt phát ra u quang nhấp nhoáng, cùng với gương mặt hung dữ của quỷ sai bên cạnh, làm người ta cảm thấy rất kinh khủng ! lại thêm Nghiệt Kính Đài chiếu hiện tất cả ác nghiệp bí mật nhất mà không ai biết, chứng cứ rành rành, xem rồi mới tim gan muốn vỡ, gia tăng sự khủng hoảng nữa !

Những tội hồn ở đây đều vừa mới qua đời, bọn họ đều cảm nhận được không khí của địa phủ, nên đa số đều mặt mũi sầu khổ. Vừa mới nghe thấy một nam hồn nói lúc sống tôi không có giết người cướp của sao lại lôi tôi đến đây ? thả tôi ra mau ! nhìn thấy hai quỷ sai hung ác lôi một người nam đẩy hắn đến Nghiệt Kính Đài, người nam vô cùng đau khổ bị ép quỳ xuống. Gương nghiệt rộng lớn lập tức hiện lên hình ảnh người nam tà dâm, không chỉ có một người nữ, đúng là không xem nổi nữa; Cái này gọi là siêu cấp tà dâm,bỏ rơi vợ nằm trên giường bệnh thoi thóp mà chết. May mắn là những hình này không ảnh hưởng được đến tôi, nếu không xem xong phải đi rửa mắt rồi ! lúc này hai chân tội hồn đã run lập cập,bị quỷ sai lôi đi rồi.

Lại xem một nữ tội hồn. Nữ tội hồn này trông dáng vẻ lịch sự, thuộc loại diện mạo đoan trang, không biết là đã phạm tội gì ? Nghiệt Kính chiếu lên hình ảnh cô ta cùng bạn bè hủy báng một vị nam cư sĩ nghiêm trì giới luật hoằng pháp.Nữ tội hồn này tự thân có học phật mà tri thức phật học rất quảng bác, đáng tiếc là vì tâm sanh đố kỵ, cố ý hủy báng một vị nam cư sĩ nghiêm trì giới luật hoằng pháp, hủy báng vị nam cư sĩ này đã từng cưỡng bức người nào đó. Tại vì hủy báng thành công, dẫn đến không ai nghe pháp, nam cư sĩ chỉ có thể ẩn cư tu hành.

Mức độ nữ tội hồn hủy báng nam cư sĩ này hơn bạn của cô ta. Bạn của cô ta tại vì không có tri thức Phật Pháp nhiều, thuộc loại thiếu trí tuệ, thấy người nói gì mình cũng nói vậy, chỉ theo người ta mà hủy báng. Còn tội hồn này mưu tính kỹ càng dồn hết tâm lực dùng đủ cách hủy báng nam cư sĩ, rốt cuộc dẫn đến nam cư sĩ ẩn cư tu hành.

Nữ tội hồn cũng vì hủy báng dẫn đến ung thư cổ họng, cùng lúc phát bệnh khác, miệng và mũi trường kỳ chảy mủ, nằm trong bệnh viện vô nước biển đau khổ đến chết. Lúc này nữ tội hồn đã biết rằng đại nạn đã đến rồi, lập tức quỳ xuống xin tha. Quỷ sai hung dữ dùng cây chĩa đâm vào miệng cô ta nói : “xem ngươi sau này có dám hủy báng chánh pháp đoạn huệ mạng của người hay không ? bây giờ đi gặp Diêm Vương !”

Nữ hồn thật đáng thương ! sớm biết như vậy thì lúc đầu đừng có làm, phá hoại việc hoằng dương chánh pháp tức là đoạn đường giải thoát của chúng sanh hữu tình, đây là ác nghiệp nghiêm trọng phải trả báo nơi địa ngục. Âm luật có đủ loại hình phạt để trừng trị kẻ hủy báng, nhưng đến khi thọ hết quả báo địa ngục rồi thì thế giới này đã trải qua bao nhiêu năm tháng nữa !

Tiếp theo ở đằng sau xếp hàng dài lê thê, tất cả tội hồn đều đang xếp hàng, tội hồn nhiều đến nỗi nhìn không thấy hết được, đều phải đến soi Nghiệt Kính Đài, có thể thấy nhân gian đúng là quá nhiều quá nhiều kẻ tạo ác nghiệp vậy ! hôm nay vì vấn đề thời gian nên xem án không được nhiều, thật ra xem “Nghiệt Kính Đài” này có một chút cực khổ, tại vì trong đó toàn những kẻ phạm giới không; Trừ số ít là trẻ em ra, còn lại rất nhiều là những vụ huyết tanh kinh khủng, nào là cảnh tượng giết người đầy máu me, tàn hại người khác, đấu đá hơn thua v.v… ôi !!! trong một lúc không thể phỏng vấn mỗi tội hồn được, tôi cũng không muốn tường tận miêu tả quá nhiều. Nếu mà miêu tả chi tiết, quyển “âm luật vô tình” này nhất định trở thành quyển sách siêu cấp kinh dị mất thôi.

Nói đến cùng, mọi người nên trân trọng thân người quí báu, giữ năm giới thập thiện tích nhiều phúc đức, giới hạn thấp nhất cũng là giữ được thân người, chớ để đọa lạc vào địa ngục, địa ngục thật là quá đau khổ quá đau khổ lắm, ngay cả nửa phút cũng chịu không nổi nữa !

Phán quan nói : “hôm nay đến đây là đủ, A Ngọc con về viết sách đi, khuyên bảo người đời cố mà tu thân dưỡng tánh, cố tạo thiện nghiệp, đừng nghĩ người không biết trời không hay mà tạo ác nghiệp rồi bị đọa lạc địa ngục. Cần phải biết rằng trước Nghiệt Kính Đài,bất luận ác nghiệp lớn nhỏ, đều sẽ hiện ra rõ ràng,mong người đời đừng tự chiêu âm luật vô tình báo !”.

“A Di Đà Phật ! cảm ân phán quan !”

A Ngọc hướng phán quan hợp chưởng hành lễ ! ngồi hoa sen trắng quay về !


3. Địa phủ thống soái tối cao Diêm Vương Minh Quân Đại Đế.

Hình ảnh Phong Đô Đại Đế, hiện tại A Ngọc sẽ báo cáo rõ sự thật như đã nhìn thấy :

địa phủ thống soái tối cao Diêm Vương Minh Quân Đại Đế, cũng là Phong Đô Đại Đế, thể hình khôi ngô cường tráng, thân thể cao lớn, uy phong lẫm liệt, trông thấy làm người ta có cảm giác vô cùng nghiêm túc. Gương mặt của đại đế tròn tròn, ngũ quan đoan chính, mắt lớn hình phẫn nộ, lông mày cùng mắt toát ra vẻ uy nghiêm vô cùng. Đại Đế đối với người hành thiện sẽ mỉm cười, khi Đại Đế mỉm cười, tướng mạo trông bình hòa, nhưng đối với tội hồn lại phẫn nộ nghiêm túc dị thường, lông mày và mắt cứ trợn lên, làm người trông thấy sinh sợ hãi.

Khi Đại Đế quát tháo tội hồn âm thanh chấn động cả lỗ tai, mắt vốn không nhỏ, khi phẫn nộ lại mở to hơn, miệng mở ra cũng rất lớn, sẽ đập bàn, làm tội hồn hoàn toàn bị nhiếp phục ! Đại Đế làm người ta có cảm giác người lạ đừng lại gần vậy.

Trên cái nón của Đại Đế có miếng rèm trước sau hình chữ nhật. Cái hình chữ nhật là màu đen, miếng rèm là màu trắng. Cái mũ trông rất khí thế, là bức tranh nhân gian sơn hà đại địa, loại hình mũ quan thời xưa, tất cả có năm màu. Chính giữa mũ có một viên đá quí màu đỏ, hai bên viên đá quí đỏ là hình gợn sóng màu xanh lam, phía trên hình gợn sóng là vùng đại địa màu vàng đậm, trên mặt đại địa là rừng cây, núi cao màu xanh lục, tất cả hợp lại thật khí thế vô cùng, lấy cả sơn hà đại địa tại nhân gian toàn bộ tập trung lên cái mũ.

Đại Đế mặc áo triều phục có hình lục đạo luân hồi, hình sắc 7 màu mới lạ; hình lục đạo luân hồi là hình tròn, chia ra năm phần đều nhau. Trên cùng là thiên đạo cùng a tu la đạo, có nam nữ thiên nhân đang bay liệng, có a tu la đang chiến đấu với thiên quân. Đối diện với thiên đạo và nhân đạo là địa ngục đạo, trong địa ngục có vạc dầu nấu tội hồn, quỷ sai đánh tội hồn, tội hồn ôm trụ đồng v.v…kế bên thiên giới theo chiều kim đồng hồ là nhân đạo, nhân đạo chia làm 3 loại : người phú quí, công nhân và nông dân bần cùng. Phía dưới nhân đạo thuận theo chiều kim đồng hồ là quỉ đạo, quỉ có Ngạ Quỉ bụng lớn, đói khát, loại quỉ rất ốm nhỏ, quỉ khói lửa v.v…đối diện với quỉ đạo là các loại súc sanh, loại gia cầm cùng động vật hoang dã v.v…

4.”Thông điệp linh thể Minh Phủ” – đầu trâu mặt ngựa nói rõ toàn bộ quá trình xử lí khi người dương thọ chung.

Gần đây cảm giác khí hậu rất nhiều thành thị tại nhân gian, mỗi ngày đều thay đổi trong sát na, đặc biệt là khu vực ven biển. Một lúc đầy ánh sáng mặt trời chiếu, mặt trời lớn chói chang nắng làm người ta chảy đầy mồ hôi, một lúc lại nổi gió trút mưa xối xả, ra ngoài đường nếu mang dù nhỏ một chút thì bị thổi ngược liền, làm cả người ướt đẫm, loại thời tiết như vậy căn bản là một ngày mấy lần. Nếu như sống ở khu vực ven biển thì sóng gió thời tiết càng biến đổi lớn, nếu sức đề kháng của cơ thể mà yếu đi chút ít thì rất dễ bị cảm, rất nhiều người xung quanh đều oán trách thời tiết không tốt, khí hậu nóng bức, không khí xung quanh kém.

Đi vào văn phòng các công ty lớn nhỏ, máy lạnh trong đó thực sự rất lạnh, một lúc thì nóng một lúc thì lạnh, lúc nóng lúc lạnh làm người ta rất mệt mỏi, mọi người đều mong muốn khí hậu có thể tốt hơn ổn định hơn một chút, cho dù mọi người đều ôm ấp hy vọng nhưng trong thực tế thì cứ thế mãi, người người đều hy vọng hoàn cảnh trở nên tốt hơn nhưng ai cũng quên rằng trong thường ngày sinh hoạt, họ đã đối đãi với đại tự nhiên ra sao.

Những vật phẩm bỏ đi chúng ta sử dụng mỗi ngày như đũa, khăn giấy, đồ bao gói, đã làm ô nhiễm môi trường đến mức nào rồi. Cứ mỗi ngày chúng tiêu xài một số vật phẩm thường dùng, điện khí trong nhà, đồ gia dụng, ghế da thật, áo da, y phục tơ thật, những sản phẩm đẹp đẽ thì có nghĩ rằng đằng sau những thứ sản phẩm này thành hình đã hy sinh bao nhiêu sinh mạng đáng thương, hoặc là tổn hao bao nhiêu nhân lực vật lực mới có thể tạo ra được. Những sinh mạng mất đi này chẳng lẽ lại cam tâm tình nguyện cung cấp thành bữa ăn ngon hay để cho con người lột da mặc lên người hay sao ? Nếu đi phỏng vấn những con vật đó thì nhất định chúng không đồng ý, đây là một trong những nguyên nhân làm tổn hại nghiêm trọng đến môi trường.

Thứ hai là ý niệm của con người, chúng ta mỗi ngày đón đi những phương tiện giao thông công cộng, hoặc trên đường đi có thể nhìn thấy rất nhiều người, biểu hiện bên ngoài của họ rất mệt mỏi, không vui, buồn phiền, lo âu, sợ hãi; thật ra trên người họ đều có linh thể bám theo, muốn sống một cách vui vẻ thuận tâm thuận ý cũng rất khó. Những ý niệm tiêu cực của con người cứ hòa vào không gian xung quanh, những con vật bị giết cũng cứ phát tán những ý niệm oán hận phẫn nộ, chúng nó đều luôn đợi cơ hội báo thù, lúc nào cũng sẵn sàng tạo thêm tai nạn cho con người. Những ý niệm của chúng ta thực sự đã trực tiếp ảnh hưởng đến sự thay đổi khí hậu của đại tự nhiên, hiện tại chúng ta phải hứng chịu sự thay đổi khí hậu đều là kết quả của việc phát tán những ý niệm của mình. Kinh điển có nói : “ưng quán pháp giới tánh, nhất thiết duy tâm tạo”.

Nam mô a di đà phật ! Cảm ân phật lực gia bị ! Ngồi hoa sen trắng xuất phát !

Trước mặt đã nhìn thấy đầu trâu mặt ngựa rồi, không biết bọn họ đi đâu ? đi đến hỏi thăm một chút ! “a di đà phật ! xin hỏi hai vị đầu trâu và mặt ngựa chuẩn bị đi đâu vậy ?

Ngưu đầu đại ca nói : “ Ô, A Ngọc đến rồi sao, âm luật vô tình viết xong chưa ?”

“A Ngọc xấu hổ rồi ! phải cố gắng hơn mới được, mới mau chóng hoàn thành, cám ơn sự quan tâm của hai vị ! Mỗi lần gặp hai vị đều thấy bận rộn vô cùng, xin hỏi công việc thường ngày của hai vị có áp lực nhiều không ? Nếu lỡ bắt sai người thì có bị Diêm Vương cách chức không ? Gương mặt hai vị nhìn đều có vẻ rất hung tợn, sao không cười chút đi ? chuyên gia sức khỏe nói thường xuyên giữ cho mình vui mới có sức khỏe tốt và giảm stress !”

Ngưu đầu đại ca nói : “chúng tôi là đầu trâu mặt ngựa thuộc nhân viên công tác tiền tuyến của minh phủ, mỗi ngày đều nhận được cả đống giấy thông báo người sắp chết do minh phủ phát, tức là “minh phủ linh thể thông điệp”, gọi tắc là Minh Điệp.

“minh phủ linh thể thông điệp” phân làm hai loại màu : một loại vàng nhạt, một loại màu đỏ sẫm. Loại Minh Điệp vàng nhạt là dành cho quan viên minh phủ ty thưởng thiện, ty phạt ác cầm đem đến dương gian nghênh tiếp vong hồn vào minh phủ; chỉ có loại màu đỏ sẫm là thuộc đầu trâu mặt ngựa chúng tôi thôi. Loại Minh Điệp vàng nhạt là đại diện cho người dương có nhiều thiện nghiệp, còn loại đỏ sẫm là đại diện cho người có ác nghiệp nhiều chuẩn bị đọa vào các địa ngục thọ hình phạt vậy.

“minh phủ linh thể thông điệp” có nội dung : người dương XX tại nơi XX thọ chung vào năm XX tháng XX ngày XX giờ X phút X giây X, nguyên nhân tại sao thọ chung cũng sẽ được ghi rõ ràng. Chúng tôi sẽ đúng giờ đúng nơi mà trực tiếp bắt vong hồn vào địa ngục thọ hình phạt, nếu gặp phải những vong hồn ngoan cố, chúng tôi sẽ đối đãi rất hung dữ mà đẩy chúng vào địa phủ. Nguyên nhân và địa điểm thọ chung của mỗi một người đều không giống nhau, nhưng đa số là do bị bệnh, lúc lâm chung nằm trong bệnh viện mà chết;do đó mà bệnh viện là nơi thọ chung của rất nhiều người dương, cũng vì thế mà chúng tôi thường xuyên đến bệnh viện để bắt hồn quy án.

Trên căn bản chúng tôi không thể bắt sai người, tại vì trên “minh phủ linh thể thông điệp” sẽ hiện lên quá trình người dương tử vong, khi chúng tôi nhận lấy Minh Điệp thì sẽ xem trước một lần, mỗi một người dương trước khi thọ chung trên người đều phát ra một thứ thân quang, chỉ có điều ánh sáng đó có tỏ có mờ,ánh sáng đó càng mạnh thì chứng tỏ là người đại thiện, thậm chí là người tu hành thanh tịnh; nếu ánh sáng trên người dương mất hết còn bị khí đen địa ngục bao chùm thì thuộc loại bị chúng tôi bắt về địa phủ;có hai dấu hiệu như trên thì đa số không bắt nhằm được, còn nếu lỡ bắt sai thì chúng tôi lập tức đưa hồn về nhân gian, Minh Vương sẽ tùy theo tình tiết cụ thể mà xử lí.

Minh Vương thực sự đối xử rất nghiêm khắc với hạng chúng sanh phạm giới, nhưng nếu chúng ta không phải cố ý phạm sai, thì Minh Vương sẽ cho chúng ta cơ hội sửa đổi chuộc tội, Tất cả mọi sự vật tụ hội đều có tiền nhân hậu quả của nó.Do đó khi chúng tôi xử lí việc gì phải rất cẩn thận, nếu không sẽ bắt sai linh thể, vì sự sơ suất của bản thân mà gây nên bi kịch của gia đình nhân gian, cho dù Minh Vương không xử phạt chúng tôi thì bản thân cũng phải gánh lấy món nợ nhân quả sâu dày. Chúng tôi thường đến hiện trường trước để thị sát hoàn cảnh, đối chứng tư liệu thân phận linh thể, để phòng bắt sai.

Những linh thể thọ chung mà chúng tôi bắt mỗi ngày,gần như toàn bộ là người dương phạm tà dâm, những kẻ bị chúng tôi bắt về địa phủ, lúc sống toàn là tạo đủ các loại ác nghiệp địa ngục. Hiện tại nhân gian những kẻ phạm tà dâm thật là đếm không hết, từ trường của linh thể tà dâm rất nặng nề, sau khi chúng tôi gặp rồi làm sao mà cười nổi nữa ?

Loại tội hồn tà dâm ác nghiệp này, cho đến lúc chết vẫn còn phát tán những ý niệm tà dâm, đây là do kết quả của thói quen, chúng tôi nhất định dùng biện pháp mạnh kéo ý thức của bọn chúng lại để chúng biết rõ, phước báo tại nhân gian đã hưởng tận, cần phải sám hối mà thọ hình phạt địa ngục.

Thật ra chúng tôi cũng muốn cười, nhưng không cách nào cười được, trừ phi “âm luật vô tình” tại nhân gian lưu hành rộng rãi, mọi người xem xong giữ gìn nhân luân, không phạm địa ngục ác nghiệp, địa ngục toàn bộ trống rỗng, tới lúc đó chúng tôi nhất định sẽ cười.

Hiện tại có quá nhiều người dương đọa lạc địa ngục, lượng công việc của chúng tôi ngày càng nhiều, A Ngọc nên mau chóng hoàn thành “âm luật vô tình”, hy vọng mượn cuốn sách thiện này lòng người biết hướng thiện, chuyển biến được các loại tai nạn trong tương lai tại nhân gian.

A di đà phật ! chúng tôi có công việc tại thân, có cơ hội sẽ nói thêm nữa, cô cứ tiếp tục tham quan, chúng tôi đi trước đây, tạm biệt !”

A di đà phật ! đầu trâu mặt ngựa đúng là tốc độ mau thật ! không còn nhìn thấy nữa, mỗi một nhân viên công tác tại địa phủ nhìn có vẻ hung dữ nhưng lòng tràn đầy chính nghĩa, cũng rất có tinh thần trách nhiệm, tôi cũng phải mau chóng về hoàn thành văn chương.

Nam mô a di đà phật ! ngồi hoa sen trắng về thôi !


II – CHÁNH TÀ TỰ CỔ NHƯ BĂNG VỚI THAN, HỦY DỰ ĐẾN NAY PHÂN CHÂN NGỤY !THĂM ANH HÙNG DÂN TỘC NHẠC PHI TƯỚNG QUÂN, KỂ CHUYỆN XƯA KIA.

Cảm ân phật lực gia bị ! ngồi hoa sen trắng xuất phát !

A di đà phật ! A Ngọc hợp chưởng hướng phán quan hành lễ !

“Phán Quan à ! hôm nay xin ngài dẫn con đến thăm Nhạc Phi tướng quân, tại nhân gian có rất nhiều truyền thuyết nói về tướng quân, lúc nhỏ còn đi học ở trường thường nghe thầy giáo tán dương Nhạc Phi tướng quân.”

Phán Quan nói : “Nhạc Phi là tướng quân của minh phủ, A Ngọc con theo ta, ta dẫn con đến tướng quân phủ, con hãy tự mình phỏng vấn Nhạc phi tướng quân”.

Đến rồi ! trong lòng cảm thấy vừa căng thẳng vừa vui sướng ! trước mặt có cái nhà cổ xưa như chùa miếu vậy, chính giữa căn nhà có ghi “Nhạc Phi tướng quân phủ”; trước mặt cái cửa đỏ lớn có bốn vị Dạ Xoa cầm binh khí canh giữ, có một vị Dạ Xoa nhìn thấy Phán Quan lập tức hành lễ với ông.

Phán Quan dặn dò Dạ Xoa thông báo truyền đạt cho tướng quân, nói rằng tại dương gian có vị cư sĩ Thượng Quan Ngọc Hoa muốn viết sách “âm luật vô tình” do minh phủ chỉ định, nhầm tịnh hóa phong khí xã hội nhân gian, cứu độ chúng sinh khổ nạn chìm đắm phạm giới tại dương gian, cần thu thập phỏng vấn một số tư liệu tại địa phủ; hiện tại Thượng Quan Ngọc Hoa muốn tham bái phỏng vấn tướng quân, xin thông báo một tiếng.

Dạ Xoa lập tức đi vào trong phủ thông báo, một Dạ Xoa khác dẫn chúng tôi vào phòng trước của phủ tướng quân, sắp xếp cho chúng tôi uống trà ngồi đợi một chút. Phòng trước này có cái cửa có thể đi thẳng vào bên trong,chúng tôi ngồi đấy đợi.

Hoàn cảnh ở đây không giống địa ngục, có cảm giác như một loại phủ đệ của quan viên, có Dạ Xoa tuần hành theo ca. Vị Dạ Xoa trước cửa lúc nãy đi ra rồi, ông ta nói tướng quân lát nữa sẽ có cuộc họp, trước bữa họp có chút thời gian tiếp kiến chúng tôi, rồi Dạ Xoa dẫn chúng tôi vào phòng trong.

Phòng trong rộng hơn phòng ngoài rất nhiều, ở chính giữa phòng trong có ghi “tận trung báo quốc”, bốn chữ lớn này giống như hành thư đại tự, toát ra một thứ từ trường chánh nghĩa mạnh mẽ vậy, nhìn lên có vẻ như đang nhảy nhót, tràn đầy sức sống, cảm giác chánh nghĩa, làm người cảm động ! chính giữa phòng lớn có cái bàn làm việc, tướng quân ngồi ở chính giữa, tôi hợp chưởng hướng Nhạc Phi tướng quân hành lễ !

Dân nữ Thượng Quan Ngọc Hoa, tham kiến tướng quân !

Nhạc Phi tướng quân : “ Thượng Quan Ngọc Hoa,con hãy hoàn thành tốt quyển “âm luật vô tình” này, đợi chúng sanh nhân gian biết được rằng phạm tội ác địa ngục nhất định sẽ bị đọa lạc thọ vô lượng vô biên quả báo đau khổ; đọa lạc thì dễ, mà muốn thoát ra thì rất khó rất khó, con có vấn đề gì muốn hỏi bổn tướng quân không ?

A Ngọc : “vâng, thưa tướng quân. Tại nhân gian còn lưu truyền rất nhiều truyền thuyết của tướng quân, ví như ngài bị ai hại ? rốt cục là bị Tần Cối hại hay là bị hoàng đế hại vậy ? còn nữa là tướng quân có cảm tưởng và cách nhìn ra sao về việc bị hại lúc đó ? phổ biến lưu truyền qua miệng rất nhiều người ca từ bài “Mãn Giang Hồng”, có phải là tác phẩm của tướng quân hay không ? truyền thuyết nói tướng quân chuyển kiếp làm Trương Phi vào thời tam quốc, có thật chăng ? con muốn hỏi tướng quân chỉ một số vấn đề này, tướng quân hiện tại làm tướng quân tại minh phủ, còn Tần Cối đang ở đâu ? mong tướng quân giải nghi cho dân nữ vậy.

Nhạc Phi tướng quân : “bổn tướng quân lúc sống chính là bị Tần Cối hãm hại. Lúc đó Tần Cối một mực đố kị ta, lúc bắt đầu chỉ đơn giản là đố kị ; hắn đố kị lòng yêu nước của ta, do đó hắn thường nói hay làm một số việc trước mặt thánh thượng để cản trở kế hoạch chiến đấu của ta, và cũng nhiều lần đề ra ý kiến phản đối kế hoạch chiến đấu của ta trước lúc khai chiến, chỉ có điều hắn chưa từng thành công. Bổn tướng quân không ngờ hắn ta lại động sát cơ, chỉ nghĩ là Tần Cối hắn do đố kị nên có một số phương pháp xử lí bất đồng, trong công việc mọi người thường vì kiến giải bất đồng mà phát sanh va chạm, thực ra hắn chỉ muốn có một chút thành tựu để thánh thượng xem trọng thôi.

Hiện tại xem ra, lúc đó bổn tướng quân đã phán đoán sai lầm Tần Cối rồi, cứ nghĩ rằng phương pháp xử lí của hắn chỉ khác với ta chút ít, kết quả là về mặt đề phòng Tần Cối hoàn toàn không để ý, chỉ nghĩ rằng mình một lòng chân thật tận trung báo quốc.

Phương pháp xử lí bất đồng thì có thể nhường nhịn qua lại, mọi việc rồi cũng sẽ qua đi. Bổn tướng quân chỉ quan trọng đại cục diện, làm sao bảo vệ quốc gia ? cho chí ân oán cá nhân thật sự không có gì để ôm trong lòng, cũng không cần phải tính toán với hắn những việc nhỏ nhặt. Bổn tướng quân chỉ ôm một lòng chí thành, không cần phải giải thích gì cả, nam tử hán nên dùng hành động thực tế để chứng minh sự trong sạch của mình.

Cho đến lúc đó bị hại, trong lòng bổn tướng quân không chút oán hận ! thắng thua vốn là chuyện thường của nhà binh, hôm nay tôi thắng,ngày mai lúc tôi bại thì chắc chắn phải đối diện cái chết, việc này lúc nào cũng có thể phát sinh, thời khắc này lúc nào đến thật không quan trọng, quan trọng nhất là sự hy sinh có giá trị hay không, cái chết của mình có làm nước nhà bị sĩ nhục không. Năm đó ta bị vu khống hại chết, nhưng trong lòng thọ mệnh chấp nhận cái chết, mà tử vong là điều mà ta hoàn toàn không hề sợ hãi.

Trước lúc lâm chung trong lòng bổn tướng quân vẫn chỉ nghĩ đến sự giáo huấn của mẫu thân cần phải tận trung báo quốc, càng nghĩ đến điều này càng có nhiều cảm khái ! nghĩ đến phận làm con chưa đền đáp được ơn dưỡng dục của mẫu thân,càng chưa hoàn thành trách nhiệm tận trung báo quốc, nước nhà lại mất đi một người thật lòng bảo vệ quốc gia rồi. Lúc ta phát khởi một ý niệm sau cùng, nếu có kiếp sau ta sẽ làm tốt hơn trách nhiệm bảo vệ tổ quốc, sau đó thì ta bị ban được chết rồi ! bổn tướng quân không hề oán hận ai, không hận lời sàm tấu hãm hại của Tần Cối, cũng không hận sự hôn ám của thánh thượng giết hại trung lương,những việc này đối với bổn tướng quân thật sự không quan trọng nữa.

Sau khi bổn tướng quân chết đi đến minh phủ thẩm phán đại điện, Minh Quân Diêm Vương thấy ta bị hại mà không có chút nào oán hận muốn báo thù, lúc lâm chung chỉ nghĩ đến bảo vệ quốc gia, thì sắp xếp cho ta làm tướng quân tại minh phủ, bổn tướng quân hiện tại minh phủ phụ trách chủ lí quân sự.Khi nhân gian sắp xảy ra chiến tranh, minh phủ chúng tôi sẽ trước ba tháng sắp xếp chiến sự.

Vì mỗi trận chiến tại nhân gian, thực ra chỉ là cộng nghiệp định nghiệp của nhân loại trong quá khứ đã tạo các loại sát nghiệp. Định nghiệp trong một số hoàn cảnh không thể thay đổi, nếu muốn thay đổi thì phải cần có đại thiện nghiệp rất lớn lao mới chuyển hóa được, đa số cần dựa vào Phật lực lại thêm đại thiện nghiệp lớn lao mới có cơ hội thay đổi định nghiệp, sự thay đổi này có thể giảm sức tổn hại của định nghiệp đến thấp nhất. Hiện tại lòng người bất thiện, định nghiệp rất khó thay đổi; vì thế sách “âm luật vô tình” xuất bản là rất tốt, có thể đạt được hiệu quả khuyến hóa lòng người. Lúc chiến tranh tại nhân gian phát sanh, quân đội minh phủ phải chuẩn bị chi tiết cuộc chiến trước tiên; ví như : ai thắng ai thua ? thương vong bao nhiêu ? chúng tôi phải tùy theo nhân quả đời trước sắp xếp xử lí tốt. Nhân gian còn chưa đánh mà kết quả đã được minh phủ an bày phát ra rồi; mà bổn tướng quân phải phụ trách sắp xếp quân đội, làm công việc xử lí các tình huống khi chiến tranh xảy ra. Chiến tranh của minh phủ khác với chiến tranh tại nhân gian, nhân gian phát sinh chiến tranh, thân người là thân máu thịt,n ếu bị thương sẽ tàn tật suốt đời hay thậm chí tử vong; chiến tranh của minh phủ thuộc loại pháp lực tâm lực, hoàn toàn không giống nhau.

Tần Cối vì sát hại trung lương lẫn tội tham ô, hiện tại Thái Sơn Địa Ngục thọ hình; đợi mãn hình tại Thái Sơn Địa Ngục còn phải đến Bạt Thiệt Địa Ngục, Xạ Nhãn Địa Ngục v.v… để thọ hình tiếp. Tần Cối lúc sống phạm phải ác nghiệp nghiêm trọng, hắn muốn thoát khỏi địa ngục để được tự do, thì đó là chuyện rất lâu dài về sau rồi.

Nhưng bổn tướng quân cũng hy vọng hắn sớm ngày thoát ly cái khổ của địa ngục, dù sao lúc sống cũng từng tận trung với một vị quân chủ, cùng sống trên một quốc thổ, chỉ có điều cả hai giữ chức vụ khác nhau thôi; đối với ta mà nói, căn bổn là không có gì khác nhau. Mọi người cùng nhau làm tốt bổn phận của mình, bảo vệ nước nhà xã tắc, để bách tính sống yên ổn là được rồi. Cho chí việc sống chết hạnh phúc an lạc của cá nhân căn bổn không quan trọng; ăn bất quá chỉ có ba bữa, ngủ bất quá chỉ cần một cái giường, không cần theo đuổi thái quá, có thể lợi ích đến bách tính quần chúng là được.

Tâm niệm của con người thật quan trọng, hiện tại Tần Cối và bổn tướng quân đều đồng thời thân tại minh phủ, nhưng cảnh ngộ thì một trời một vực. Mỗi ngày bổn tướng quân đều phải tiếp tục bận rộn an bày các loại quân sự, những thuộc hạ dưới quyền của bổn tướng quân lúc tại nhân gian, sau khi bọn họ thọ chung, hiện đều tiếp tục theo ta; tương phản là Tần Cối cũng tại minh phủ nhưng lại phải chịu đựng vô lượng vô biên trường kiếp hình phạt khổ đau.

Bổn tướng quân khuyên người đời, kẻ làm quan, không được tham ô quan liêu, mượn công lợi tư. Nếu không làm tốt bổn phận, lừa dối quốc gia, xâm hại bách tính, coi dân thường như cỏ rác, không vì đồng bào mưu cầu hạnh phúc, lúc sống có thoát được vương pháp, sau khi chết khó thoát sự vô tình của âm luật ! nếu vì nước tận trung, yêu dân như con, làm gì cũng vì hạnh phúc của bách tính trên hết, gánh vác trọng trách an định thái bình của núi sông, không dối bề trên, không lừa trong phòng tối, lực hành thiện pháp, thì thân này về sau, một làn trung hồn tất lên cõi trên, hưởng thụ ngàn ngàn vạn vạn năm khoái lạc !

Con có hỏi ca từ “Mãn Giang Hồng”, đúng là tác phẩm của bổn tướng quân phát cảm lúc đó. Cho chí truyền thuyết nói rằng bổn tướng quân là Trương Phi chuyển thế vào thời tam quốc chỉ là truyền thuyết không thật, bổn tướng quân há có được cái dũng như Trương Phi.

Bổn tướng quân nói cho con biết, âm luật pháp của minh phủ tuyệt đối công chính liêm minh, không thể có chút sai sót được, không giống như thế gian có rất nhiều án oan án sai không rõ ràng.Hơn nữa minh phủ không có bộ phận liêm chính như nhân gian, tất cả quan viên của địa phủ đều giữ gìn pháp tắc, không thể có quan tham ô lại, đến địa phủ rồi thì mọi người bình đẳng, mọi án oan tại nhân gian đến địa phủ Nghiệt Kính Đài đều hiển hiện rõ ràng, âm luật pháp tắc vô tình sẽ trói buộc chặt chẽ kẻ phạm ác, nếu là đại thiện nhân thì trói buộc không được.

Thượng Quan Ngọc Hoa ! con nên cẩn thận viết “âm luật vô tình”, tại vì chúng sinh đọa vào địa ngục trong hiện tại thật sự quá nhiều quá nhiều rồi ! hy vọng sách này mau chóng hoàn thành,làm bách tính xem xong có thể bỏ ác hướng thiện, tu dưỡng bản thân, thì mưa thuận gió hòa, quốc gia không còn chiến tranh nữa.

Được rồi ! hôm nay đến đây thôi,bổn tướng quân còn công vụ phải làm, có vấn đề gì để lần sau vậy !”

A Ngọc hợp chưởng cảm ân Nhạc Phi tướng quân !

Cảm ân Phán Quan ! Cảm ân chúng Dạ Xoa thị vệ !

Ngồi hoa sen trắng về thôi !


III – MỘT CHÉN CANH CỦA BÀ MẠNH, ÂN OÁN ĐỀU QUÊN HẾT ! THỰC TẾ THAM QUAN ĐÀI LÃNG QUÊN.

Cảm ân phật lực gia bị ! ngồi hoa sen trắng xuất phát !

A di đà phật ! A Ngọc hợp chưởng hướng phán quan hành lễ !

Xin hỏi phán quan : “có phải tất cả chúng sanh tại địa ngục trước khi đầu thai phải uống canh bà Mạnh không vậy ?”

Phán Quan nói : “canh bà Mạnh chỉ có tại địa phủ, cõi trời và thế giới tây phương cực lạc, hay bất kỳ tịnh thổ phật quốc nào, đều không có chuyện canh bà Mạnh; tất cả hồn quy địa phủ trước khi đầu sanh đều phải uống canh bà Mạnh, có tác dụng quên mất kiếp trước, thuận theo nghiệp lực tiếp tục sống với thân quyến. Nếu người không uống canh bà Mạnh để triệt triệt để để quên hết quá khứ, với tánh thiên bẩm thông minh, bao gồm đủ năng lực phân tích thấu suốt; cho dù luân hồi tái sanh, tuy thọ nghiệp lực che cách tạo nên sự mê đi khi nhập thai, nhưng trong một số trường hợp hay nhân duyên tác động cũng sẽ nhớ lại vài đoạn đời sống kiếp trước; trước khi bà Mạnh đến địa phủ công tác, thì địa phủ không có canh bà Mạnh.

Thời xưa tánh người lương thiện, tổ tiên sớm nhất của loài người trước khi đến nhân gian, là thiên nhân của cõi sắc giới Quang Âm Thiên, bọn họ dùng thần thông bay đến trái đất để vui chơi. Trái đất lúc đó sơn thanh thủy tú, không khí trong lành,không giống như hiện tại nơi nào cũng bị ô nhiễm, công nghiệp hóa học ô nhiễm, mà cái làm ô nhiễm phá hoại lòng người nhất là các loại tin tức sai lầm của giới tin tức báo chí.

Lúc đó trên mặt đất có một số giống quả, hình như rất tươi mới, trái cây trổ đầy khắp nơi. Trái cây này lại rất giống loại tại cõi trời, những thiên nhân bị hoa quả này thu hút hấp dẫn, lúc đó địa cầu chưa có giống người nào. Thiên nhân là do giữ năm giới cấm,bọn họ sẽ không phạm giới trộm cắp, nhưng vì hoa quả không thuộc giống người nào nên thuộc về đại địa rồi, do đó thiên nhân mới bắt đầu thưởng thức trái quả. Bọn họ ăn rồi, cảm giác vô cùng ngon lành, mọi người tiếp tục ăn rất nhiều.

Khi chúng thiên nhân ăn no rồi, mới phát giác ánh sáng linh tánh tiên thiên của mình vì ăn thức ăn thô tháo của địa cầu mà ảm đạm đi, thân thể trở thành nặng nề hơn, hoàn toàn mất đi khả năng thần thông tự tại phi hành, rốt cuộc không bay về Quang Âm Thiên được, sau cùng chúng thiên nhân chỉ đành ở lại trồng trọt sinh sản, an cư lạc nghiệp, thành tổ tiên của nhân loại.

Trái cây thuộc về đại địa, thiên nhân ăn vật chất của đại địa thì sẽ kết cái duyên phận khó giải với đại địa, vì thế mà chân phải dán trên đất mà đi, dẫn đến không thể bay được. Thiên nhân tuy mất đi thần thông tự tại phi hành bay về thiên giới, nhưng thần thông vẫn còn, chỉ có điều là mất đi khả năng bay thôi.

Thiên nhân đều do giữ gìn năm giới thập thiện nên mới lên được cõi trời, những thiên nhân đến địa cầu vào lúc đó vẫn một lòng giữ gìn giới luật, tin tưởng nhân quả, thiện lương thuần chân; mọi người hòa thuận chung sống, hòa bình yên vui, không có hành vi phạm giới tạo ác chút nào. Nhưng cảnh tượng này duy trì không được bao lâu, đời sau của các thiên nhân thuận theo thời gian lâu dài sinh sống tại địa cầu, ánh sáng linh tánh ngày càng hạ thấp nhiều đi, địa cầu bị ô nhiễm đến mất đi vẻ sơn thanh thủy tú không khí trong sạch lúc đầu. Cho dù có như thế, địa cầu lúc đó vẫn tốt hơn hiện tại rất nhiều. Thuận theo sự sinh sôi nảy nở của con người, ánh sáng linh tánh tiên thiên bị mai một, phúc báo của nhân loại xuống thấp, mọi người bắt đầu không giữ giới luật từ từ trở thành ích kỷ, tai nạn nhỏ và bệnh tật nhỏ bắt đầu nối nhau mà đến, địa ngục cũng bắt đầu tùy theo ác nghiệp hiển hiện.

Địa ngục thời xưa rất nhỏ, cũng có rất ít người đọa địa ngục, cho dù có bị phán hình phạt cũng chỉ có vài năm. Có những kẻ bị phán thọ phạt mấy năm sau đó đầu sanh nhân gian, bọn họ lại tự sửa đổi mới; sau đó người dương đọa vào địa ngục ngày càng nhiều, phát triển đến hôm nay địa ngục đã quá tải. Hiện tại đọa địa ngục bị phán hình phạt, thông thường là trên trăm năm, đã không còn bị phán mấy năm nữa rồi; đây là do hành vi tư tưởng của con người bất chánh, nghiêm trọng khuyết hãm quan điểm nhân quả mà dẫn đến.”

Phán Quan tiếp tục nói : “lúc nãy có nói thiên chúng Quang Âm Thiên ăn phải trái cây mất đi thần thông không thể bay về cõi trời. Phật tại Thủ Lăng Nghiêm kinh khai thị : “như người ăn phải bách cốc, chân không rời đất”, điều đó cho ta thấy rằng cần phải cẩn thận chú trọng hành vi ý niệm của mình trong thời thời khắc khắc, một niệm bất giác là bị cảnh giới hư vọng bên ngoài chuyển biến. Thiên nhân cõi Quang Âm Thiên có thần thông tự tại như vậy, nhưng khi nhìn thấy cõi ban sơ đẹp đẽ của địa cầu(sắc), lúc bay đến du ngoạn, thì thấy trái cây thật tươi nhuận mới lạ, lại tỏa ra những mùi thơm tự nhiên nên lập tức bị hương vị đó hấp dẫn(hương), ăn vào (vị) hấp thu (xúc). Thiên nhân lúc đó vì trong lòng động niệm muốn ăn, khi động tâm niệm này, thì đó là một chướng ngại đến sự tốt đẹp của tâm tánh, vọng niệm này sẽ triển khai các hành vi ngoại tại phụ giúp hành động.

Thiên nhân tuy không phạm giới trộm cắp, nhưng duyên phận bất giải đối với đại địa sẽ cần một đoạn thời gian để hoàn trả; nhưng trong thời gian hoàn trả này lại có hàng loạt truyện không ngừng phát sinh, nếu không giữ gìn được niệm niệm chánh niệm, thì tố chất sinh mệnh sẽ tiếp tục giảm sút, lại vun trồng xuống không biết bao nhiêu địa ngục ác nghiệp.

Thiên nhân Quang Âm Thiên vốn là một vầng sáng, thần thông phi hành, biến hóa tự tại, không nặng nề như thân máu thịt của người dương,đây là do một quá trình tu hành tinh tấn giữ gìn thanh tịnh giới luật mà chiêu cảm phúc báo cõi trời; chỉ vì động niệm ăn thử trái cây ,dẫn đến ánh sáng linh tánh của sinh mệnh hạ xuống, thông lực tùy theo vọng tưởng chấp trước tăng trưởng mà dần dần mất đi.

Đời sau của thiên nhân lúc đó chính là nhân loại sơ khai, vì sẽ nhớ lại tất cả những ân oán tình ái v.v… trong quá khứ, dẫn đến phá vỡ sinh hoạt bình thường tại nhân gian; còn khi uống canh bà Mạnh sẽ tùy nghiệp lưu chuyển, những việc hay người của kiếp trước sẽ quên hết, lại tiếp tục mài luyện tâm tánh.

Canh bà Mạnh gồm có năm mùi vị như ở nhân gian, ngọt chua đắng cay mặn, cũng đại diện cho vận mệnh sau khi đầu thai tại nhân gian, đắng cay ngọt bùi đều có cả. Canh bà Mạnh nhìn vào đều như nhau, nhưng chất liệu phân lượng mỗi ly đều nặng nhẹ bất đồng, còn chất liệu chính thì như nhau. Ví như có một số chúng sinh số mệnh khá tốt, phước báo lớn, nơi sinh tôn quý, có đủ tài phú, được người tôn trọng, thân thể khỏe mạnh v.v…loại người này khi uống canh bà Mạnh đặc biệt có vị ngọt nhiều; nếu phước báo ít hơn thì sẽ cảm thấy đặc biệt rất đắng rất chua, phước báo bình thường thì cảm giác cả năm vị giao nhau, khi uống còn có cảm giác được giải khát vậy; vì nghiệp lực bất đồng,nên mỗi một chúng sanh uống canh bà Mạnh cảm thọ không giống nhau. Thần bà Mạnh cũng từ nhân gian đến, nhưng không phải đọa lạc địa ngục, mà do Thiên Đế phái đến địa phủ nhậm chức vậy.

Thần bà Mạnh là người học phật tu hành tại nhân gian, suốt đời giữ gìn trinh tiết tu thanh tịnh phạm hạnh. Lúc tại thế tục danh của bà là Mạnh Bà, bổn tánh tâm địa lương thiện, nhiệt tình giúp đỡ đại chúng cùng khổ xung quanh. Mạnh Bà vì nhìn thấy chúng sanh sinh hoạt tại nhân gian quá khổ sở, vì tình vì ái, mâu thuẫn giữa thành viên trong gia đình v.v…vào lúc đó cũng có rất nhiều người nữ phải sống rất đau khổ. Vào thời xưa người nữ không có tài phải có đức, địa vị của người nữ chỉ cục hạn trong việc truyền dòng nối dõi, sinh con đẻ cái, giúp chồng dạy con; và cũng vì thế, rất nhiều phụ nữ luôn sống trong nước mắt chấp nhận đau xót, những hoàn cảnh này bà Mạnh đều nhìn thấy rõ, tận lực giúp đỡ một số người nữ có duyên với mình vơi bớt đi khổ đau, chính điều này đã kích phát bà Mạnh phát nguyện giúp tất cả chúng sanh quên đi đau khổ, làm mọi người có thể quên đi quá khứ mà tiếp tục sống cuộc đời mới, rất nhiều chúng sanh lúc đó được bà Mạnh khuyến hóa;bà đi khắp nơi khuyên mọi người giới sát, ăn chay và tụng kinh niệm phật.

Bà Mạnh lúc đó luôn hy vọng tương lai có một loại canh, đối với thân người không có tổn hại nhiều, nhưng khi uống vào có thể quên hết mọi khổ đau thì tốt quá ! khi bà thọ chung,dựa vào phúc đức lực do giúp đỡ chúng hữu tình mà siêu thăng cõi trời, thiên đế phong Mạnh bà làm thần, ở thiên giới có cung điện riêng của mình hưởng dụng các loại thiên phúc.

Sau đó thiên đế thấy chúng sanh nhân gian tâm tánh bắt đầu ác dần, một số người sau khi đầu thai còn nhớ được người và việc kiếp trước, phát sinh việc nhiễu loạn trật tự luân lý nhân gian v.v…cũng hay là Mạnh bà có thiện nguyện giúp chúng sanh quên đi đau khổ, vì nhân duyên này để thỏa mãn thiện nguyện của Mạnh bà, nên thiết lập “Đài Lãng Quên” tại địa phủ,ủy thác thần bà Mạnh quản lí, Đài Lãng Quên là nơi chuyên môn nghiên chế canh bà Mạnh cung cấp cho các chúng sinh trước khi đi đầu thai uống, nơi đó có đủ quỷ sai và Dạ Xoa cho bà Mạnh sai sử, A Ngọc ta dẫn con đi con đường hầm đặc biệt sẽ gần hơn, vị trí Đài Lãng Quên nằm ở phía sau điện thứ 10”.

Tôi cảm ân nói : “phiền Phán Quan rồi !”

Cái đường hầm đặc biệt này thật khác thường,không nghe thấy bất kì âm thanh kêu la khổ đau nào, có lẽ thiết bị cách âm rất có hiệu quả. Hiện tại nhìn thấy một căn phòng rồi, trong đó có bàn có ghế nhưng sao không có người vậy ?

Phán Quan nói : “đây là phòng hội nghị, hiện tại mọi người ở bên ngoài đang bận rộn, mấy ngày không có hội họp; nếu có buổi họp thì không thể dẫn con đi con đường gần này được rồi, những thứ này dùng khi có buổi họp, trước khi ủy thác con viết sách “âm luật vô tình” chúng ta đã mở họp ở đây, ta cũng tại nơi đây nhận được công văn minh điệp của địa phủ, phải dẫn dắt con A Ngọc tham quan du lãm địa phủ, cùng tiết lộ thiên cơ cho con, đợi khi con về dương thế viết ra những gì đã thấy đã nghe tại địa phủ, khuyến hóa thế nhân hành thiện tích đức”.

A ! thì ra là vậy ! phía trước vẫn có con đường, chúng tôi rất mau đâm xuyên qua rồi.

Đã thấy ba chữ lớn “Đài Lãng Quên”, Đài Lãng Quên là một nơi thật rộng lớn ! cảm giác như một tiệm nước mát siêu cấp tại nhân gian. Ở đây có ba loại thùng không cùng màu, Phán Quan nói loại thùng trong suốt đựng canh có vị ngọt nhiều, tức phước báo lớn nhất, thùng trắng đựng loại canh cho chúng sanh có phước báo bình thường, thùng đen dành cho loại chúng sanh có phước báo kém nhất. Cho đến ba loại quỷ sai phân chia canh bà Mạnh mặc trang phục cũng chia ra bộ trong suốt, trắng và đen cho ba loại thùng.

Rất nhiều quỷ sai đều đang bận đổ canh bà Mạnh vào trong ly, ly có hình tròn, bên dưới có cái chân chống đỡ thân ly, xem kỹ thì thấy màu sắc lớn nhỏ như nhau, hình dáng cũng như nhau, nhìn cho kỹ thì tuy như nhau nhưng có một chút khác; tất cả ly có vẻ đều trong suốt, tất cả thống nhất, nhưng có sự khác biệt nơi phần hoa văn nhô lên tại chân ly, loại ly trong suốt có chân trơn sáng không có hoa văn, khi linh hồn cầm lên uống canh bà Mạnh, tay cảm giác dễ chịu. Loại ly khác có hoa văn nổi lên tại chân ly, khi cầm lên tay cảm thấy có hoa văn tồn tại. Loại cuối cùng là loại có hoa văn tam giác nổi lên, khi linh hồn cầm lên uống canh bà Mạnh, sẽ có cảm giác như bị đâm rất khó chịu.

Trong Đài lãng Quên có rất nhiều gian phòng nhỏ, chia ra hai bên trái phải; bên trái giành cho người có phước báo lớn, nơi có canh bà Mạnh vị ngọt nhiều. Trước tiên xem thử những căn phòng nhỏ bên trái, trong đó có một chiếc bàn và ghế ngồi; trên bàn có để sẵn một ly canh bà Mạnh vị ngọt nhiều,c òn có hai nữ tỳ dâng cho hồn uống; tức là có phước báo lớn thì có thể ngồi trong phòng uống, hơi giống phòng khách sang trọng tại nhân gian, có thể hưởng sự đãi ngộ đặc biệt. Lại xem mỗi một căn phòng bên phải, trong đó cũng có một cái bàn và ghế ngồi; trên bàn có một ly canh bà Mạnh gồm đủ năm loại mùi vị, nhưng chỉ có một người nữ tỳ dâng cho hồn uống, tức là phước báo bình thường cũng có thể ngồi trong phòng uống.

Tiếp tục đi đến trước là Đình Bà Mạnh, Thần Bà Mạnh thực ra là ở Đình Bà Mạnh.

“A Ngọc hợp chưởng chào Thần Bà Mạnh ạ !”

Thần Bà Mạnh hướng về tôi mỉm cười, Phán Quan nói Thần Bà Mạnh đa số luôn ở Đình Bà Mạnh. Tại Đình Bà Mạnh thường có nhiều chuyện xảy ra, ở đây thường xảy ra tình huống nhiều hồn không chịu uống canh, những chúng sanh đến Đình Bà Mạnh mới uống canh thường là loại kém phước báo, nghiệp chướng tương đối nặng, cho nên quỷ sai ở đây đương nhiên là rất nhiều rất đông, bọn họ đa số tay cầm thiết xoa rất bén nhọn.

Tôi xem thấy rất nhiều hồn xếp hàng đến Đình Bà Mạnh, bọn họ hình như trông rất mệt nhọc, bộ dạng trông rất khát nước; có kẻ gần như không còn hơi sức nữa, những hồn có thể đi được thì tự mình đi, đến lượt mình thì cầm ly uống. Còn người không có sức thì quỷ sứ sẽ đỡ đến Đình Bà Mạnh, mà đút cho hồn uống.

Lúc này bỗng nghe được tiếng kêu thất thanh, thì ra là nữ hồn không chịu uống, cô ta bị hai quỷ sai đánh rồi. Ai Da ! nữ hồn thật thảm vậy ! một quỷ sai dùng thiết xoa đánh vào chân cô ta, cô ta liền ngã xuống đất máu nơi chân chảy ra rồi; một quỷ sai khác thấy thế liền dùng thiết xoa đâm vào người kéo cô ta lên cưỡng bách uống ba ly canh. Phán Quan nói, nữ hồn này sau khi sanh nhân gian sẽ bị chứng đau chân và cổ họng sẽ có vấn đề. Thì ra những hồn không chịu uống canh bà Mạnh không những bị quỷ sai đánh mà còn bị phạt uống thêm hai ly canh bà Mạnh đắng, hậu di chứng lại phải chịu thêm khổ đau thể xác, những hồn sau khi uống canh bà Mạnh sẽ hôn hôn trầm trầm được quỷ sai đỡ đi đầu thai.

Tôi thấy trước mặt Đình Bà Mạnh có một cái sông lớn, các hồn rơi vào trong thì tức khắc đầu sanh nhân gian rồi.

Phán Quan nói : “hôm nay thời gian đã đến, A Ngọc lần sau lại đến vậy !”

A Ngọc hợp chưởng đảnh lễ Phán Quan ! ngồi hoa sen trắng về !


IV -BÁO ỨNG THẢM KHỐC CỦA VIỆC LÃNG PHÍ THỨC ĂN – ĐỊA NGỤC NGŨ CỐC PHONG THU.

Cảm ân phật lực gia bị ! ngồi hoa sen trắng xuất phát !

A Di Đà Phật ! A Ngọc hướng Phán Quan hợp chưởng !

“Phán Quan ! hôm nay xin hỏi về quả báo của việc lãng phí thức ăn ?”

Phán Quan nói : “lãng phí thức ăn sẽ bị đọa địa ngục thọ báo vậy. Mỗi người khi ăn một miếng thức ăn nào đều phải mang lòng biết ơn và xấu hổ mà thọ dụng, phải biết ơn trời đất sinh trưởng thức ăn, cảm ân sự cực khổ của nông phu, cảm ân sự dưỡng dục của cha mẹ, cảm ân sự tích lũy phước báo thức ăn qua nhiều kiếp của mình. Con người sinh tồn cần phải có thức ăn, không khí, nước và ánh sáng, những thứ này là nhân duyên bên ngoài; nếu không có những nhân duyên bên ngoài này thì nhân gian không có thức ăn tốt được. Do đó đầu tiên chúng ta phải cảm ân trời đất, nếu không có ánh sáng không khí đất đai của đại tự nhiên nuôi dưỡng, thức ăn ngũ cốc làm sao có được ? điều kiện tiên thiên có đủ rồi, ngũ cốc còn cần phải trải qua quá trình khổ cực cày xới,g ieo trồng, tưới tiêu, thu hoạch, gói lại v.v…của nông phu. Mùa xuân gieo trồng, mùa thu thu hoạch, trải qua ba mùa xuân hạ thu, nên mới nói : nắng trưa cày lúa ruộng, mồ hôi thấm từng hạt; ai biết trong bữa ăn, mỗi hạt đều khổ nhọc ! nông phu phải dải nắng dầm mưa rất khổ cực mà từ từ tỉ mỉ trồng trọt ra, chúng ta cần phải biết ơn sự khổ cực của người nông phu ! mỗi một người chúng ta đều do tinh cha huyết mẹ mà đầu sanh làm người tại thế gian này. Tất cả người khi còn nhỏ đều áo đến đưa tay cơm đến mở miệng, do đó chúng ta cần cảm ân ơn dưỡng dục của cha mẹ, lại nữa chúng ta cần phải quý trọng sự bố thí, trì giới, hành thiện, từ từ tích lũy phước báo qua nhiều kiếp của mình. Nếu như là người không có đủ phước báo, cũng như Phi Châu, Estopia, Gango, một số nơi xa xôi hẻo lánh lạc hậu tại Trung Quốc cùng các quốc gia nghèo v.v…nghiêm trọng thiếu thốn thức ăn, rất nhiều người lớn trẻ nhỏ đều chết đói, hoặc là đói đến nổi mặt vàng trơ xương, cũng nghiêm trọng khuyết hãm dinh dưỡng, phải đợi người khác cứu trợ; có khi chưa đợi đến lúc người khác cứu trợ đã chết đói rồi !

Mỗi một người lúc đầu sanh nhân gian thì ăn bao nhiêu mặc bao nhiêu, dáng người cao thấp mập ốm, quý tiện, tai nạn, tài sản,lúc nào thọ chung v.v…đã được quy định sẵn hết rồi; vì thế mà mỗi một miếng ăn của chúng ta, là đại diện cho phước báo đã định trong kiếp này mà ta hưởng dụng; có nghĩa là trong phần còn lại của cuộc đời, chúng ta lại hưởng thụ phước báo ít đi một lần.Người dương bình thường, đều không thể vượt qua cái định nghiệp này; chỉ có hai loại người, có thể ảnh hưởng định nghiệp này, đó là người đại thiện và người đại ác.

Người đại thiện có hai loại : loại một là Phật Bồ Tát thừa nguyện trở lại độ hóa hữu tình tại nhân gian. Phật Bồ Tát có thể đi lại tự do, không bị định nghiệp trói buộc. Có khi các vị vì muốn độ hóa nhiều chúng sinh hữu duyên tại nhân gian hơn, mà thị hiện các loại khổ nạn để hiện thân thuyết pháp độ hóa đại chúng; thật ra những khổ nạn đó căn bổn không thể trói buộc tâm linh của các vị, chỉ có phàm phu mới bị cảnh giới ngũ dục phiền não tại nhân gian mê hoặc. Loại người đại thiện còn lại là phàm phu bình thường, nhưng có một tấm lòng đại từ đại bi, cứ không ngừng tích lũy đại phước báo âm đức, loại người thiện này cũng có thể đột phá sự trói buộc của vận mệnh mà trực tuyến đi lên. Còn loại người đại ác, do ác nghiệp quá lớn mà trực tuyến bị đọa xuống địa ngục. Do đó mà phải mang tâm xấu hổ để thọ hưởng các loại thực phẩm. Thực phẩm chỉ để nuôi dưỡng sắc thân của chúng ta, sắc thân là một loại công cụ giúp ta tu đạo, chúng ta không nên quá xem trọng thức ăn, tức là trở thành nô lệ cho đồ ăn ngon, bị thức ăn trói buộc; cũng không được lãng phí thức ăn, tức là chà đạp ngũ cốc.

Địa phủ lúc trước có một địa ngục đói khát mô hình nhỏ, những kẻ đọa lạc đến địa ngục đói khát thọ hình phạt, đều là lúc sống có phước báo lớn thuộc gia đình giàu có, hoặc vợ của những người giàu có, hoặc là người làm ăn lớn. Bọn họ vì có phước báo lớn, nên tùy tiện chà đạp lãng phí ngũ cốc lương thực, sau khi thọ chung đọa vào địa ngục đói khát. Hoặc là có tiền nhưng không chịu bố thí cho ăn xin hay người nghèo, thọ chung cũng sẽ đọa vào địa ngục đói khát thọ hình phạt, để tội hồn chịu đủ cái khổ của đói khát mà biết quý trọng ngũ cốc lương thực, cũng nhờ thế mà trừ bỏ được tánh bỏn xẻn. Lúc trước bị phán vào địa ngục đói khát thọ hình có thời hạn tương đối ngắn, ít nhất 3 năm, nhiều nhất 50 năm, người đọa vào cũng không nhiều, kẻ đọa thường là người giàu có lớn tuổi.

Trước mắt ở phía Nam địa phủ có khu vực linh hồn địa ngục, trong khu vực linh hồn địa ngục có đại địa ngục tên “Ngũ Cốc Phong Thu”. Trong Địa Ngục Ngũ Cốc Phong Thu chiếm đa số là người trẻ tuổi, lãng phí thức ăn việc gì cũng có, nhiều mà tích lũy liên miên như núi lớn vậy. Lúc trước lãng phí thức ăn, thọ chung bị âm luật địa phủ phán thọ phạt đói khát; những chúng sinh hiện tại nếu như lãng phí thức ăn, thọ chung phải chịu Địa Ngục Ngũ Cốc Phong Thu báo. Bất cứ thức ăn nào bị lãng phí tại dương gian, đều bị Thần Câu Sinh ghi lại hết, khi thọ chung đến Địa Ngục Ngũ Cốc Phong Thu, tiếp tục ăn lại tất cả những thức ăn đã lãng phí khi còn sống cho đến hết. Dương gian có rất nhiều người trẻ tuổi thích không ngừng mua rất nhiều thức ăn, ăn không hết thì bỏ đi. Âm luật địa phủ muốn bọn họ trải nghiệm hình phạt ăn không hết thì không nên mua mà lãng phí, nếu như mua rồi thì là phước báo của ngươi, cần phải ăn hết. A Ngọc đi theo ta, bây giờ đưa con đi tham quan.”

Đã ngửi thấy mùi chua, mùi thối của thức ăn, lại mùi ói mửa, tiếng ói mửa, tiếng ho, đã thấy mấy chữ lớn “Địa Ngục Ngũ cốc Phong Thu” rồi. Địa ngục này thật là siêu lớn ! trong đó đúng là ngũ cốc phong thu (phong thu:thu hoạch lớn), thức ăn thật sự nhiều đến nỗi nhìn không hết, như núi như đồi, thật chết khiếp được ! có số lượng cơm rau, bánh tây v.v…bao lớn bao nhỏ, đủ loại đủ thứ thức ăn rất nhiều rất nhiều đếm không hết được, không thể mỗi một thứ đếm xuể. Còn có nước, các loại nước uống giải khát, đều đựng từng thùng từng thùng một.

Phán Quan nói mỗi một tội hồn đều có một khu vực thức ăn riêng tư, trong mỗi một khu vực thức ăn riêng tư đó đều chứa đủ thức ăn mà tội hồn lãng phí khi còn sống, không thể nhầm lẫn được. Tôi trông thấy trong Địa Ngục Ngũ Cốc Phong Thu đầy những người trẻ tuổi, Phán Quan nói bọn họ không chỉ bị phán tại ngục này mà còn phạm tà dâm và những tội khác.

Bây giờ qua bên kia phỏng vấn hồn nữ trẻ tuổi vậy ! một mảng lớn khu vực thức ăn của nữ hồn này trông thật kinh hãi, không biết đến bao giờ mới ăn hết được. Nữ hồn trông kỹ cũng có nét thanh tú, cô ta đang đau khổ ói mửa !

“A Di Đà Phật ! cô cảm thấy thế nào rồi ? có thể nói cho tôi biết tại sao cô lại đến đây không ?”

Nữ hồn nói : “cực độ cực độ đau khổ ! cảm giác mỗi một giây phút trôi qua rất đau khổ ! tôi ói mửa đến mức chịu không nổi nữa rồi ! Cô là ai ? mau cứu tôi ra khỏi đây được không ?”

“có thể nói cho tôi biết tại sao cô đến đây không ?”

“tôi nói ! tôi nói ! lúc sống tôi rất thích mua nhiều thức ăn, đặc biệt là mua về đủ loại thức ăn ngon, nhưng bản thân không ăn nhiều, sợ béo phì ảnh hưởng dung mạo, nhưng mỗi ngày lại mua những thức ăn mình thích về. Tôi lại có thói quen không bao giờ ăn thức ăn cũ, chỉ ăn thức ăn tươi mới thôi; chỉ cần có sản phẩm mới là mua liền, ăn không hết thì bỏ đi. Tích lũy mỗi ngày, hiện tại đến địa ngục bị phạt phải ăn lại, thật là thảm quá ! còn rất nhiều nước khi tôi rửa mặt súc miệng cứ mở chảy lãng phí đi !”nữ hồn kêu khóc lớn ! đúng là khi nhìn thấy đống thức ăn vừa chua vừa thối vừa thiu bám đầy vòi trùng này thì còn gì hứng thú ăn nữa.

Lại xem hồn nữ có vẻ lớn tuổi bên cạnh, khu vực thức ăn riêng tư của bà ta còn lớn hơn gấp mấy lần hồn nữ lúc nãy, thật đáng sợ quá ! khu vực thức ăn của bà ta không những lớn, mà thức ăn nhiều đến nỗi cực độ chua thối ghê quá, đều là những thức ăn hư rồi bị thiu, thay đổi màu sắc bám đầy trùng khuẩn, như thế thì làm sao mà ăn ! nhìn thấy trong lòng cũng chết lạnh !

“A Di Đà Phật ! cô có thể cho tôi biết tại sao lại đến đây không ?”

“Tôi lúc sống là người nội trợ gia đình, không thích làm việc nhà, vì muốn tiết kiệm thời gian đi chợ, nên thường xuyên mua rất nhiều đồ ăn về nhà tích trữ. Đồ ăn vì không thể để thời gian lâu, thời gian dài sẽ bị hư; mà tôi không thể làm nhiều ăn không hết nên đổ đi, rất nhiều đồ ăn bị tôi để hư mà đổ bỏ. Chồng tôi thường nhắc tôi, kêu tôi đừng lãng phí nước, lúc rửa chén đừng mở nước thật lớn không chịu tắt. Khi chồng tôi nhắc nhở, tôi một mực ác khẩu nói lại, la lối om sòm, cho đến lúc ông ta không nói nữa mới thôi. Ông ta kêu tôi đừng lãng phí thức ăn, tôi không những không nghe mà còn mua một chút về để hư rồi bỏ đi, kết quả thọ chung bị Diêm Vương phán đến Địa Ngục Ngũ Cốc Phong Thu, ăn hết những thức ăn mà tôi đã bỏ, bây giờ tôi thật hối hận vì đã không nghe lời chồng tôi.” lúc này quỷ sai đến bắt bà ta qua bên kia tiếp tục ăn.

A Ngọc xin hỏi Phán Quan : “vậy nếu như thức ăn vô ý để hư cũng phải ăn hết sao ?”Phán Quan nói : “nếu như thức ăn vô ý hoặc trong tình huống không biết để hư, thì không cần ăn, nếu ăn vào dẫn đến cơ thể bị bệnh hay có vấn đề khác thì không tốt. Chúng ta nên vì sự vô tâm này sám hối và sau này không nên tái phạm, đừng lại để Hắc Vô Thường ghi lại tội lỗi mà chiếu theo âm luật trừng phạt; sau đó có thể niệm phật hay trì chú cho thức ăn hư mà bố thí cho các loại động vật ăn, gieo thêm thiện duyên với chúng, hoặc là bỏ xuống sông biển bố thí cho chúng sanh thủy tộc.”

“Hôm nay đến đây là đủ, A Ngọc con nên về đi, có vấn đề gì hẹn lần sau lại đến.”

A Di Đà Phật ! Cảm ân Phán Quan ! A Ngọc hướng Phán Quan hợp chưởng hành lễ !

Ngồi hoa sen trắng về thôi !


V – PHƯỚC THỌ MÀ CON NGƯỜI KHỔ CỰC TÍCH LŨY ĐƯỢC,LẠI DO HÚT THUỐC MÀ MẤT TRẮNG !

Cảm ân phật lực gia bị ! ngồi hoa sen trắng xuất phát !

A Di Đà Phật ! A Ngọc hợp chưởng hướng Phán Quan hành lễ !

Hôm nay muốn hỏi Phán Quan : “liên quan đến vấn đề hút thuốc. Thuốc lá trong nhiều thành phố đều có quảng cáo, tại một số thành phố hơi tiên tiến còn tốt, trên quảng cáo sẽ ghi rõ thuốc lá có chứa ni cô tin, hút thuốc nguy hại đến sức khỏe, hoặc tại một số nơi công cộng nghiêm cấm hút thuốc. Tương phản tại một số thành thị lạc hậu, quán ăn, tiệm rượu, trên bàn đều có cái gạt tàn thuốc, chỗ nào cũng thấy có người hút thuốc. Theo âm luật thì hút thuốc có thể cấu thành tội lỗi bị trừng phạt hay không vậy ?”

Phán Quan nói : “hút thuốc có quá nhiều điều hại, trăm hại mà không một lợi, đại khái mà nói ngoài trực tiếp ảnh hưởng đến sức khỏe, giảm phước giảm thọ, tiền tài tiêu tán, người không yêu thích, miệng có mùi lạ, ánh sáng thân ảm đạm, thường sinh bệnh tật, chánh khí không đủ, còn trực tiếp cấu thành sự ô nhiễm môi trường, tổn hại sức khỏe người khác, nếu là người học Phật thì hộ pháp rời xa, không cách nào vãng sanh tịnh độ.

Theo âm luật hút thuốc sẽ dẫn đến một số trừng phạt, người dương hút thuốc sẽ bị tổn phước báo của bản thân, sự tổn phước báo này chia làm hai loại : thứ nhất là tổn hại đến các loại công năng của nội tạng thân thể máu thịt này. Ví dụ như những nội tạng quan trọng của cơ thể, phổi, gan, đại não, mắt, mũi, khí quản, các động mạch lớn nhỏ v.v…sẽ mau chóng thoái hóa, càng có thêm đủ loại bệnh tật trường kỳ của nội tạng. Loại bệnh này do hút thuốc mà sinh ra, chỉ cần bỏ thuốc là bệnh tình sẽ thuyên giảm thôi; còn việc bị giảm phước giảm thọ do hút thuốc lúc trước, có thể thông qua việc sám hối tích phước, khuyên người ta bỏ thuốc v.v…để bù đắp lại. Thứ hai là tổn giảm đến ánh sáng linh tánh tiên thiên, mức độ ảnh hưởng tổn giảm này sẽ lớn hơn, con người chung cuộc cần phải luôn nâng cao ánh sáng tiên thiên của tự thân; nếu ánh sáng tiên thiên tổn giảm rồi, sinh mệnh của bất cứ ai cũng sẽ nhất định đi về hướng bóng tối, đều là đau khổ vậy, bất cứ ai cũng không hy vọng mình đau khổ, tất cả hữu tình đều mong muốn mình được hạnh phúc. Tự thân người hút thuốc sẽ không khỏe mạnh, người hút thuốc luôn có thọ mạng ngắn hơn người không hút thuốc, thiếu nam thiếu nữ hút thuốc sẽ dẫn đến vô sinh, đặc biệt là thiếu nữ hút thuốc sẽ dẫn đến rối loạn sinh lý kinh nguyệt, khi chu kỳ kinh nguyệt đến sẽ sản sinh ra các loại trạng thái đau bụng, đau lưng, nhức vai, đau đầu, trong lòng lo âu, cơ thể lúc nóng lúc lạnh hay phát sốt v.v…Rất nhiều người dương nghĩ rằng như vậy đều là bình thường, thật ra là do hút thuốc gây ra đó; nếu cai thuốc được, kỳ sinh lý sẽ tốt trở lại.

Đương nhiên là có một số trường hợp không liên quan gì đến hút thuốc, kỳ sinh lý của người nữ cũng có quan hệ đến nghiệp lực kiếp trước của họ, sẽ có một số người nữ có kỳ sinh lý đặc biệt, bọn họ không hề hút thuốc nhưng kỳ sinh lý của bọn họ cực kỳ thống khổ, đau kinh một cách nghiêm trọng, cho dù có uống thuốc khám bệnh như thế nào cũng không có hiệu quả, chỉ có thể đợi kỳ kinh nguyệt của mỗi tháng tự nhiên trôi qua, tức là mượn đau khổ tiêu nghiệp chướng. Trường hợp khác là cứ phải đối mặt với kinh nguyệt hết tháng này đến năm khác, cứ phải sống trong sự khốn khổ đủ loại bất tiện mà kinh kỳ gây ra, máu cứ từ từ mà chảy ra,mãi mãi không thể chuyển tốt được, khám bác sĩ cũng vô ích.

Hai loại phụ nữ này đều do dư báo của nghiệp sát và nghiệp dâm kiếp trước dẫn đến bệnh chứng kinh kỳ trong kiếp này. Hai loại người nữ này phải phát tâm sám hối nghiệp lực của kiếp xưa, phải điều chỉnh tâm lý để tiêu nghiệp trước, một là ăn chay niệm phật, hành thiện tích đức, lại phải dùng một số loại thức ăn phù hợp tẩm bổ, sau đó theo thời gian sẽ từ từ khỏe lại. Loại người nữ có bệnh chứng này phải nhất định phát tâm tiêu trừ nghiệp ác quá khứ, sức mạnh sám hối ác nghiệp quá khứ mỗi ngày, cộng với sức gia trì lớn của việc niệm phật, thiện hạnh công đức lực của việc hành thiện tích đức, ba loại sức mạnh này gồm sám hối lực, phật lực, công đức lực hợp lại. Nếu theo chỉ dẫn trên thực hành mỗi ngày, dùng ba loại sức mạnh này sẽ làm tiêu nghiệp từ từ mà trở lại bình thường.

Còn thời gian hồi phục của mỗi người sẽ không giống nhau; vì nghiệp lực quá khứ của mỗi người khác nhau, cho nên thời gian quả báo hiển hiện chịu đựng có sai biệt, nghiệp lực trước sau cần một khoảng thời gian để chúng sinh cảm nhận đủ loại đau khổ, rồi từ từ mới tiêu dần.

Có rất nhiều người dương không cách nào nhìn thấy những hành vi phạm giới của mình trong quá khứ, chỉ thấy trước mắt đủ loại nghịch duyên quả báo, mà sanh ra đủ thứ oán trách bất mãn đối với cuộc đời người việc xung quanh, phần lớn là do đương sự không nhìn thấu nhân quả ba đời là nguyên nhân chính dẫn đến như vậy, nên bản thân khởi lên nhiều hiểu lầm cùng kiến giải không đúng, do đó mà hiểu lầm của con người với nhau từ đó được sinh ra.

Khi mọi người gặp phải đủ loại hoàn cảnh không như ý trong cuộc sống, thì nên tự hỏi lòng mình xem tại sao người khác đều bình thường, chỉ có bản thân gặp phải những việc như vậy. Đây là do nghiệp chướng của bản thân hiện tiền, trước phải sám hối nghiệp lực tự thân, phải tu chỉnh các hành vi ngày thường của bản thân, tất cả các việc phải như lý như pháp mà làm; dù là khả năng không đủ, chỉ cần tận lực mà làm, về mặt nhân quả cũng có thể được xem là viên mãn không khiếm khuyết, nhân quả pháp tắc của âm luật vĩnh viễn công chính nghiêm minh vậy.

Nếu phụ nữ mang thai hút thuốc, sẽ làm giảm sức miễn dịch tiên thiên của đứa bé, ảnh hưởng đến sự phát triển não bộ của đứa bé, và cũng ảnh hưởng đến các loại công năng của nội tạng. Thai phụ hút thuốc sinh ra những đứa trẻ thường có sức miễn dịch kém, dễ sinh bệnh cảm mạo phát sốt, khí quản không tốt dễ ho, tánh khí cũng không tốt, sức tập trung tư duy khi đi học cũng không đủ, dễ tán tâm.

Tất cả sinh mạng trong bụng mẹ thời kỳ mang thai, là thời kỳ kiến tạo tiên thiên của sinh mệnh, tức là thời kỳ kiến tạo nhục thân của kiếp sau của con người đó. Mỗi một người trước khi nhập thai đã quy định phước báo của kiếp sau mỏng dày rồi, tuy là định nghiệp đã định, nhưng tập khí hành vi thiện ác hậu thiên có thể sửa đổi được, tức là có thể tiếp tục lên cao hay xuống thấp.

Thời kỳ mang thai 10 tháng của người mẹ rất quan trọng. Nếu trong lúc mang thai người mẹ hút thuốc, thì thai nhi này thuộc về tánh chất khiếm thuyết tiên thiên, còn việc khiếm khuyết bao nhiêu phải xem mật độ người mẹ hút thuốc mà định. Nếu thai phụ có ý niệm hành vi thai giáo tốt, sẽ kiến tạo nền tảng tiên thiên tốt đẹp cuộc sống mấy mươi năm sau của đứa trẻ. Có duyên xem được bản văn chương này đều là những chúng sanh có phước báo, hy vọng mọi người truyền bá cho nhau xem. Nếu như thai phụ giữ phạm hạnh thanh tịnh trong 10 tháng mang thai, ngay cả chánh dâm cũng ngừng, không hút thuốc không uống rượu, thanh tịnh ăn chay niệm phật, tâm hồn luôn giữ gìn trạng thái bình hòa, như thế đối với sự phát dục của não bộ, việc điều chỉnh sự phát triển nội tạng cùng tính cách hậu thiên của thai nhi, cực kỳ có ích lợi tốt đẹp. Thức ăn chay trước mắt tại dương gian tuy có thuốc hóa học, nhưng còn đỡ hơn tác hại của thức ăn thịt cùng tránh kết ác duyên với chúng sanh, còn về lợi ích của việc ăn chay thì không nói thêm ở đây, tại dương gian có nhiều sách liên quan đến việc ăn chay có thể tham khảo.

Thai nhi ăn chay còn gọi là chay trong thai, đứa trẻ ăn chay trong thai nhất định sẽ có trí tuệ hơn đứa trẻ ăn thịt trong thai, cơ thể sẽ khỏe mạnh hơn, còn có thể bảo vệ sự tốt đẹp của ánh sáng linh tánh tiên thiên, điểm này rất quan trọng vậy.

Ánh sáng tiên thiên của mỗi người sẽ tùy theo hoàn cảnh sau khi đầu sanh nhân gian mà từ từ bị ô nhiễm, nếu như vì thai phụ hút thuốc mà dẫn đến thai nhi tiên thiên bất túc, đợi sau khi thai nhi sanh ra rồi thì phải cần tốn rất nhiều thời gian và đủ loại nhân duyên để bù đắp sự bất túc tiên thiên này.

Người hút thuốc ngoài việc bị tổn phước tổn thọ ra, nếu người hút thuốc trường kỳ làm cho người bên cạnh hút khói thuốc mình thở ra, thì kẻ hút thuốc sẽ bị giảm tổn nhiều phước báo hơn. Vì người đó trực tiếp làm tổn hại sức khỏe người khác, là đang làm một hành vi hại người mà không ích gì cho mình.

Người hút thuốc mỗi lần hút một điếu thuốc, bên cạnh đều có hắc bạch thiện ác nghiệp câu sinh thần, hắc nghiệp câu sinh thần tức khắc ghi lại tự mình hút một điếu thuốc, đợi đến lúc đủ một bao thì sẽ ghi lại tổn giảm phước báo một lần, sự tổn phước này ví dụ như bị gặp phải đủ loại chướng ngại, như thế mà suy ra hút trên hai bao thì chướng ngại nặng hơn; nếu có người bên cạnh người hút thuốc, thì tổn phước nhiều hơn, ví như quan hệ nhân sự sẽ không tốt, đột nhiên bị mắng chửi v.v…Người trường kỳ hút thuốc ngoài việc bị tổn phước còn bị tổn giảm thọ mạng.

Nếu như người hút thuốc trong số mạng quy định năm nay tăng lương, cái phước báo này sẽ bị tiêu trừ mất. Còn như làm kinh doanh, anh ta vốn rất thuận lợi như ý kiếm được một số tiền, nhưng trong thời khắc quan trọng nhất lại xảy ra sự cố không thể hoàn thành giao dịch được v.v… Người trường kỳ hút thuốc sẽ làm ánh sáng linh tánh tiên thiên lu mờ dần, đến lúc thọ chung không cách nào vãng sanh thiện đạo, chỉ có đọa lạc, tại vì tất cả ánh sáng của thân thể đã bị khói thuốc che mất rồi.

Tôi nói : “Phán Quan à ! ông nội con cũng hút thuốc nhiều năm, vậy mà ông cũng sống được đến 92 tuổi ! việc này làm con khó khuyên cha bỏ hút thuốc rồi !”

Phán Quan nói : “ông của con kiếp trước là một người thiện, có tích lũy một ít phước báo trường thọ, người nhà hưng thịnh, con cháu đầy nhà, ông ta kiếp này có tuổi thọ đến 102 tuổi, rất tiếc là vì hút thuốc, đã bị tổn đi 10 năm rồi.

Ông nội con vốn là một người trường thọ, 92 tuổi là số tuổi đã bị tổn giảm, ông ta trước khi lâm chung thì công năng phổi thoái hóa, do ho và đói chết mà đứt hơi vãng sanh. Ông ta chết sớm hơn dự định, cũng không hoàn toàn do nguyên nhân hút thuốc gây ra, còn có một yếu tố khác là thím của con vào khi ông ta 90 tuổi, sau khi bà của con chết, không ai bên cạnh chăm sóc ông. Thím của con ngược đãi ông, lúc bình thường không cho ông ta ăn gì cả, còn thường chửi rủa ông. Thím của con lúc đầu cực lực yêu cầu đến chăm sóc ông, mục đích là muốn chiếm đoạt toàn bộ tài sản của ông con, bà ta không hiểu rõ nhân quả cứ nghĩ rằng mình đã thành công rồi; ngược lại ông của con lại muốn bảo vệ sự bình yên trong gia đình, chọn lựa tự mình chịu đựng tất cả, không nói cho ai biết đến khi cô độc ra đi, một nguyên nhân khác dẫn đến cái chết của ông là chết đói. Nhờ việc này ông ta không những tiêu đi nghiệp lực mà còn tích được một ít phước, vì thế sau này khi A Ngọc con bắt đầu học phật ông ta có niệm phật chút ít mà được siêu độ lên cõi trời rồi. Đó là do ông của con trước khi chết cam tâm chấp nhận tất cả mà được thiện báo như vậy, còn thím của con đã gieo trồng một ác nghiệp rất lớn. Bất hiếu đến như vậy, 6 năm sau con trai kháu khỉnh duy nhất của bà ta sẽ rời bà ta mà đi,quả báo của bà ta vẫn chưa hết, rồi con gái của bà ta sẽ đoạt hết gia sản mà bỏ đi, cũng bất hiếu như vậy đối với bà,thím của con cũng sẽ đau khổ mà bệnh chết.

Có thể nói : thiện ác chung cuộc đều có báo ứng, nhân quả công bằng đã từng tha cho ai ? ! bổn quan phụng khuyên thế nhân, đừng có che mờ lương tâm mà làm chuyện xấu, tất cả những gì con người làm đều bị âm ty ghi lại hết.Làm nhiều điều bất nghĩa, sẽ bị trời phạt; thành tâm hành thiện, trời tất ban phước, mọi người nên nhớ kỹ lời nói của bổn quan.

Tôi nói : “lời nói của Phán Quan thật làm con ngỡ ngàng, trong lòng cảm thấy thật chua xót. Ông nội lúc trước có bị bệnh công năng phổi thoái hóa, bị ho đứt hơi mà chết. Còn tài sản của ông con có nghe cha mẹ kể chút ít, nói là bị thím lấy hết bỏ đi, cha mẹ đối với chuyện này cũng thấy ngại. Còn việc chết đói, con nhớ ra rồi, khó trách là mỗi lần con đến thăm ông nội, mua thức ăn cho ông nội ăn, ông cứ bán mạng ăn hết. Lúc đó thím có nói, trong nhà từ lớn đến nhỏ chỉ có con biết mua đồ ăn, nói thức ăn con mua ông nội rất thích ăn, không xấu hổ là được ông nội nuôi lớn, lúc đó khi nghe được còn rất vui mừng, thật là không có chút trí tuệ nào ! con còn nhớ là mỗi lần đến thăm ông thím cứ đi theo sau, lúc đó nghĩ rằng lần sau đến thăm sẽ mua nhiều thức ăn ông thích hơn, tại vì con làm việc bên ngoài mỗi nữa năm mới về quê một lần, đến lần về sau thì ông đã…trong lòng thật đau xót !!!

Phán Quan nói : “nghiệp lực vậy ! tất cả đều không ngoài nhân quả ! pháp tắc âm luật không bao giờ bỏ sót một nhân quả cực kỳ phức tạp đan xen trong đường tơ kẽ tóc nào, nhân nào quả nấy. Ông nội con hút thuốc có quả báo của hút thuốc, ông ta trường kỳ hút thuốc làm cho phổi của bà con bị ảnh hưởng, bà của con chính vì phổi bị thoái hóa ho, đờm bị kẹt nơi cổ họng không ra được cản trở hô hấp, hít không được hơi tiếp theo mà chết, trong việc này ông của con phải gánh chịu một phần nhân quả, mà ông của con tu nhẫn nhục cũng có phần công đức.

Bất cứ ai cũng không nên hút thuốc, hút thuốc sẽ phá hoại tư duy bình thường của mình, nếu là đệ tử Phật phải cai thuốc. Hút thuốc thuộc vào giới thứ năm không uống rượu trong ngũ giới, năm xưa phật chế định ra ngũ giới cho cư sĩ tại gia, căn cứ vào kinh văn chủ yếu trong hiện tại, tuy không trực tiếp nói rằng không được hút thuốc, chỉ khai thị không được uống rượu. Mà rượu lại càng làm tê liệt hệ thống thần kinh của chúng ta, phá hoại sự tư duy bình thường của con người, phá hoại sự tu hành, làm chúng sanh tạo ác, cuối cùng đọa địa ngục. Trừ khi dùng vào việc trị bệnh cùng cứu nguy tánh mạng cần dùng để pha chế dược phẩm mà không cách khác thay thế, thì một giọt rượu cũng đừng chạm đến; đừng có tự lừa rồi lừa người, cho rằng uống rượu không say là không có tội.

Vì thế mà mục đích chân chính của việc giữ giới thứ năm không uống rượu là : phàm là tất cả những vật thực phẩm làm tê liệt phá hoại sự tư duy bình thường của chúng ta phải giới cấm. Không chỉ có rượu, khoa học xã hội hiện tại cứ một mực thay đổi, sau này nhân gian sẽ xuất hiện những sản phẩm mới như rượu và thuốc, chỉ cần là loại thực phẩm có tánh tê liệt phá hoại sự tư duy bình thường đều phải toàn bộ giới bỏ, điểm này mong mọi người tuân thủ tốt, nếu không phạm phải âm luật sẽ bị giảm phước giảm thọ, cuối cùng chịu khổ chỉ tại bản thân thôi !

Được rồi ! A Ngọc hôm nay nói chuyện về vấn đề hút thuốc đến đây là được rồi, con có thể về rồi ! hoan nghênh lần sau lại đến !.”

Tôi nói : “A Ngọc hợp chưởng cảm ân Phán Quan, hôm nay nói cho con nghe sự kiện nhân quả trong gia đình mà không ai biết được, đúng là thọ ích nhiều !”

Ngồi hoa sen trắng bay về thôi !


VI – SỰ THĂNG ĐỔI CỦA ĐÔNG NHẠC ĐẠI ĐẾ VÀ TAI NẠN CỦA NAM THIỆM BỘ CHÂU.

Cảm ân phật lực gia bị ! ngồi hoa sen trắng xuất phát !

A Di Đà Phật ! A Ngọc hợp chưởng hướng Phán Quan hành lễ !

“Phán Quan ! hôm nay xin ngài hãy dẫn con đến thăm Đông Nhạc Đại Đế trong truyền thuyết.”

Phán Quan nói : “ Đông Nhạc Đại Đế trong hiện tại, là một vị Diêm Vương dưới sự thống lĩnh của Minh Quân Diêm Vương. Vào đời Tống lúc trước, Đông Nhạc Đại Đế hay còn gọi là Phong Đô Đại Đế, là người thống trị tối cao của minh phủ, tương ứng với chức vị Minh Quân Diêm Vương trong hiện tại; nhưng hiện tại Đông Nhạc Đại Đế lại là một trong 12 vị Diêm Vương dưới quyền Minh Quân Diêm Vương, chức vị đã bị điều động. Vì địa ngục không ngừng xây thêm, sau đời Tống tốc độ xây thêm gia tăng đột phá hơn trước; cho đến năm 1995 tại dương gian bắt đầu, địa ngục lại càng tăng tốc xây thêm, cho đến hiện tại địa ngục đã rơi vào trạng thái bão hòa, tại vì những kẻ phạm tội tại dương gian thật là quá nhiều quá nhiều rồi ! bổn quan biết rằng có một số tín chúng, đọc qua sách Âm Luật Vô Tình, cảm thấy sao minh phủ lại có việc xây thêm địa ngục cùng thay đổi chức vị ? thử nghĩ tại dương gian các cơ quan công chức cũng luôn tăng giảm nhân viên, âm dương hai giới, thật ra đạo lý cũng giống nhau thôi, cõi trời cũng không khác được, A Ngọc con đi theo ta !

Phán Quan nói : “năm thứ 350 sau đời Tống, nhân gian không cách nào giải quyết được, bao nhiêu án oan lớn nhỏ không có kết bắt đầu không ngừng gia tăng; loại oan hồn này sau khi xuống địa phủ, toàn bộ đều muốn thượng cáo đến chỗ Đông Nhạc Đại Đế, đại điện phán xét của Đông Nhạc Đại Đế biến thành nơi tụ tập của rất nhiều oan hồn, Đại Đế cũng rất mực bận rộn; sau đó địa phủ xây thêm Phủ Minh Quân Diêm Vương mô hình lớn hơn, từ đó Phong Đô Đại Đế cũng đổi tên là Minh Quân Diêm Vương rồi. Phủ Minh Quân Diêm Vương mới xây là phủ đệ hợp nhất lại vừa là chỗ ở vừa là nơi làm việc của Minh Quân Diêm Vương, như vậy sẽ càng thuận tiện hơn cho Minh Quân Diêm Vương quản lí địa phủ, lần trước A Ngọc có tham quan qua đại điện xét xử của Minh Phủ tối cao, đó là lúc xây mới vậy, Phong Đô Đại Đế cũng đã chuyển đến Phủ Minh Quân Diêm Vương làm việc rồi.

Đông Nhạc Đại Đế trong hiện tại là do Tần Quảng Vương của đệ nhất điện đảm nhiệm, Tần Quảng Vương của đệ nhất điện là một vị chánh nghĩa nhân quân tại dương gian, sau khi thọ chung được ủy nhiệm làm Diêm Vương đệ nhất điện. Nội dung công việc của Đông Nhạc Đại Đế cũng không khác gì so với của Minh Quân Diêm Vương, chỉ có điều là một số quỷ hồn sau khi vào địa ngục, nhất định phải tố cáo đến vị Diêm Vương tối cao; loại hồn này trên căn bản đa số đều được an bày đến đại điện của phủ đệ Minh Quân Diêm Vương, do chính Minh Quân Diêm Vương tự mình xét xử. Thật ra đây là thói quen của người tại dương gian, tất cả người đến minh phủ, mỗi một vị Diêm Vương trong minh phủ đều công chính nghiêm minh xét xử. Tất cả Diêm Vương đều làm theo âm luật phép tắc, dựa theo nhân quả mà xử lí các vụ án, tuyệt đối không thể nào thiên vị cho thân quyến bạn bè, mọi người đều xem tội hồn phạm tội gì mà phán vào địa ngục nào, có oan tình nào thì phát loại lệnh bài đòi mạng đó.”

Đi qua cái cầu hình tròn này, tòa quan phủ phía sau chính là phủ của Đông Nhạc Đại Đế rồi. Phủ quan viên thật đông người, trên cầu có đầy Dạ Xoa đi lại tuần hành, bọn họ gặp Phán Quan đều hành lễ. Có Phán Quan dẫn đường không cần bốn bề tìm kiếm chỉ dẫn, đơn giản nhanh chóng rất nhiều; chúng tôi đi bộ trong địa ngục thật ra rất mau vậy, không giống nhân gian một bước một dấu chân in trên đất từ từ đi. Có lúc Phán Quan đi nhanh, tôi cũng phải gia tốc lên; chúng tôi dùng tâm lực để đi mà chân không dính đất. Địa ngục đúng là lớn quá, lúc trước con đường này chưa từng đi qua, nhưng tôi cũng không muốn nhớ đường tại địa ngục, chúc nguyện chúng sanh địa ngục sớm ngày nghe hiểu chánh pháp tu hành, sớm ngày toàn bộ siêu thoát cái khổ địa ngục. Hiện tại đã nhìn thấy phủ Đông Nhạc Đại Đế rồi, trước cửa có Dạ Xoa đứng ngay ngắn trước hai cánh cứa lớn màu đỏ, sau khi Dạ Xoa hướng Phán Quan hành lễ, mở cửa cho chúng tôi tự đi vào.

Sau khi đi vào lại có hai quỷ sai khác mỉm cười nghênh tiếp Phán Quan, và dẫn chúng tôi đi xuyên qua hành lang một hoa viên rồi sau đó đến đại điện xét xử, xem có vẻ Phán Quan rất quen thuộc với chúng Dạ Xoa ở đây. Đại điện xét xử này rất rõ ràng là nhỏ hơn đại điện xét xử tối cao của Minh Quân Diêm Vương, ở đây cảm giác cổ đại hơn, nhà kiểu xưa cửa sắt lớn màu đỏ, đồ dùng trong nhà và trang trí đều là cổ sắc cổ hương, trên tường treo ảnh họa đều là hình người xưa, hai bên tường phía dưới còn có binh khí thời xưa, đối diện cửa chính có tấm biển ghi bốn chữ Đông Nhạc Đại Đế, có vị Diêm Vương ngồi đó hình như là Đông Nhạc Đại Đế. Đông Nhạc Đại Đế thân mặc trang phục Diêm Vương, sắc mặt màu nâu, đầu mang vương miện, đôi mắt phát ra ánh sáng màu đen, A ! xem kỹ thì ra là một vị Diêm Vương có dung mạo cực kỳ nghiêm túc mang chút hung ác, trên bàn làm việc của Diêm Vương có ghi bốn chữ Đông Nhạc Đại Đế.

“dân nữ Thượng Quan Ngọc Hoa, khấu kiến Đông Nhạc Đại Đế !”

Đông Nhạc Đại Đế nói : “Thượng Quan Ngọc Hoa miễn lễ ! hoan nghênh con đến ! con có vấn đề gì thì cứ nói thẳng đừng sợ !”

A Ngọc :”vâng ạ,Đại Đế Diêm Vương ! dân nữ muốn xin hỏi Diêm Vương vài vấn đề :

Thứ nhất, dân nữ nghe nói địa ngục đã bảo hòa, nếu như người dương tiếp tục phạm tà dâm, địa ngục đã tràn ngập hết rồi có phạm tội tà dâm thì cũng không có địa ngục mới có thể sắp xếp, cho dù đến lúc thọ chung,cũng sẽ tạm thời miễn thọ hình phạt địa ngục, đợi khi địa ngục có chỗ mới thọ hình phạt ? hay phải phóng thích bớt chúng sinh địa ngục trong hiện tại, nhường chỗ cho tội hồn mới chịu tội ?

Thứ hai, những người đã phạm nhiều tội tà dâm, theo âm luật pháp tắc phải giảm phước giảm thọ, có cách nào để chúng sinh phạm tội tà dâm khi thọ chung triệt để miễn thọ hình phạt địa ngục không ?

Thứ ba,có cách nào có thể triệt để tránh phạm tà dâm không ?

Đông Nhạc Đại Đế nói : “ ôi ! một luồng khí tà dâm to lớn của dương gian, đã trực tiếp xông lên đại điện của thiên đế, tà dâm đã nghiêm trọng chướng ngại sự quân bình chánh khí của đại tự nhiên; nhân gian nếu tiếp tục mất đi sự quân bình chánh khí của đại tự nhiên, sẽ làm phát sanh đủ loại thiên tai tự nhiên. Ví dụ như : thời tiết không ổn định, trong sát na sẽ có đủ thứ biến hóa, lúc thì mưa lúc thì nắng, nhiệt độ trong ngày có thể thay đổi rất nhanh, trong một ngày có thể trải qua bốn mùa xuân hạ thu đông, sóng thần, thủy tai, hỏa tai, động đất, các loại bệnh truyền nhiễm lớn tại nhân gian đều là lời cảnh cáo.

A Ngọc ! con thử nghĩ xem tại sao lại có bao nhiêu chuyện bi ai xảy ra tại địa cầu Nam Thiệm Bộ Châu ? chắc chắn là có nguyên nhân cộng nghiệp do một số hành vi con người hậu thiên. Vì thế mà bổn tọa hy vọng “âm luật vô tình” có thể mau chóng đánh thức lòng người mê muội tại dương gian, có được tác dụng cứu vãn lòng người, thay đổi phong khí xã hội, làm cho quảng đại chúng sinh an phận giữ mình nghiêm trì ngũ luân đạo đức. Chuyển biến khí tà dâm đã đem lại cho nhân gian đủ loại tai nạn, cũng để cho địa ngục tràn ngập này được thư thả, nhân gian trong thời gian ngắn khỏi phải liên tục phát sinh các tai nạn lớn. Nếu tình hình tà dâm tại nhân gian tiếp tục tràn ngập tiếp diễn như trước mắt, thì trong thời gian ngắn sẽ xảy ra tai nạn mô hình lớn, long trời lở đất mà tiếp nối đến; tất cả những chúng sinh phạm tà dâm hoặc những tội khác, sẽ không thoát khỏi được lưới trời vô lậu vô tình của âm luật, tất cả đều sẽ bị lưới trời pháp tắc âm luật vô tình vô lậu dọn sạch trong tai nạn mô hình lớn,đọa lạc chịu vô lượng vô biên hình phạt địa ngục.

Địa ngục minh phủ này tuy đã tràn đầy, địa phủ sẽ sắp xếp tìm nơi khác mà xây thêm địa ngục. Cho dù địa ngục này có hư hết, nếu chúng sanh trong địa ngục vẫn chưa hết nghiệp, chúng tôi sẽ chuyển những tội hồn này đến địa ngục phương khác để tiếp tục thọ phạt, cho đến lúc tất cả tội nghiệp của bọn họ triệt để tiêu trừ, mới được rời khỏi. Chúng sinh trong địa ngục nếu muốn rời khỏi địa ngục thì chỉ có hai nguyên nhân : một là tội nghiệp địa ngục đã trả hết, sẽ tùy theo dư báo địa ngục đầu sanh thân phận tương ứng.Minh phủ cũng có Pháp Hội Đường do Địa Tạng Bồ Tát từ bi khai thị, nếu trong các đại địa ngục có tội hồn nào phát tâm chân thật sám hối, sẽ được Dạ Xoa dẫn đến nghe Bồ Tát Địa Tạng từ bi khai thị, từ đó nhờ Phật gia trì, phát khởi thiện căn, được siêu thăng cõi lành. Đáng sợ nhất là những kẻ không bao giờ sám hối những lỗi lầm quá khứ, một mực chấp mê bất ngộ đọa lạc chịu khổ, thậm chí còn không ngừng làm tăng trưởng tội nghiệp của mình.

Một niệm thật lòng sám hối, đủ để tiêu trừ vô lượng vô biên tội nghiệp, pháp tắc của âm luật vô tình tuyệt đối không bao giờ trói buột những hữu tình chúng sanh thật lòng chân tâm hối lỗi. Đa số những hồn từ địa ngục ra, đều đầu sanh làm những con vật nhỏ bé tư duy đơn giản trong súc đạo; cho dù đầu sanh nhân gian cũng làm người phúc báo thiển bạc, ngũ căn không đủ v.v…Thứ hai là loại chúng sanh may mắn được đại lực siêu bạt của thân quyến dương gian, cũng có thể rời khỏi địa ngục. Nếu mong đợi đại lực siêu bạt của thân quyến dương gian thì hơi khó, vì phải nhờ nhân duyên tha lực siêu độ. Trong ghi lục của minh phủ có những trường hợp được thân quyến dương gian siêu bạt đến cõi lành, có người còn được siêu thăng lên cõi trời hay cực lạc tịnh thổ nữa. Nhưng đây không phải là ngẫu nhiên, mà đều do những tội hồn này trước khi đọa địa ngục trong kiếp xưa, có tích lũy một số phước báo, chứ không phải đột nhiên được siêu độ, tất có thiện nhân duyên trong đó dẫn đến. Vì thế mà tất cả chúng sanh nên thừa lúc ngũ quan đầy đủ, thân thể khỏe mạnh mà cố làm nhiều việc thiện, tuân thủ pháp luật, giữ gìn giới luật, tích lũy công đức, cố vì bản thân tích lũy phước báo, tuyệt đối đừng dùng thân thể khỏe mạnh này làm các hành vi phạm giới đọa lạc địa ngục, một khi đọa địa ngục sẽ chịu vô lượng vô biên đau khổ, không có ngày ra.

Những chúng sanh đã phạm tội tà dâm hoặc đã tạo ác nghiệp địa ngục, có nhân thì có quả, tạo phải ác nghiệp địa ngục, tương lai nhất định phải chịu quả báo địa ngục. Nếu như không muốn thọ quả báo này, thì lúc quả báo chưa thành hình phải đoạn tuyệt tất cả trợ duyên tạo nên quả báo. Nếu muốn kiếp này hoàn toàn miễn trừ phạm tà dâm mà đọa địa ngục, thì chỉ có một cách, đó là cần triệt để bỏ hết nhất thiết hành vi tà dâm, đầu tiên là phải luôn nghiêm túc quản lý ý niệm của mình, không được buông lung để trong lòng khởi lên một chút ý niệm tà dâm nào, một niệm cũng không được, cho dù có khởi lên ý niệm tà dâm vi tế cũng phải sám hối ngay, lập tức phát tâm triệt để, sau này sẽ không khởi niệm tà dâm như vậy nữa, đồng thời không ngừng chuyển lời khuyên người không được tà dâm, phát tâm như vậy rất quan trọng.

Những chúng sinh nào có duyên với quyển sách này, cần thật lòng phát tâm triệt để đoạn trừ tà dâm mà nhiều lần thất bại, có thể mỗi tháng mùng một, mười lăm đối thiên phát nguyện, từ đây về sau đời đời kiếp kiếp không phạm tà dâm, cùng trợ in hay chuyển trao sách thiện “âm luật vô tình”, bình thường nghiêm khắc chấp hành đoạn tuyệt nhất thiết ngôn hạnh liên quan đến tà dâm. Chấp hành ăn chay, càng không ăn những thức ăn nâng cao dục vọng, cũng như hành tỏi nấu chín sẽ gia tăng dục vọng, những dược thảo có tính kích dục phải dùng càng ít càng tốt, ví dụ như Ba Can (một loại nấm).

Dục vọng của động vật thường cao hơn con người, do đó đừng ăn những thức ăn liên quan đến động vật, ngoài việc làm loạn tánh còn bị nợ mạng, rượu cũng làm loạn tánh không nên uống. Mắt và tai đừng xem nghe những sản phẩm sắc tình làm động tâm, bình thường cần tinh tấn tu trì phật pháp, cùng phát tâm hoằng dương hộ trì chánh pháp, thật lòng sám hối những tội nghiệp tà dâm đã tạo. Thật lòng phát khởi tâm triệt để buông bỏ hành vi tà dâm rất quan trọng, nếu như có thể làm được “tâm vong tội diệt cả hai đều không” thì không cần lo ác nghiệp địa ngục rồi.

Niệm thánh hiệu Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát cũng có thể từ từ trừ bỏ hành vi tà dâm, chỉ cần mỗi ngày thành tâm niệm thánh hiệu bồ tát, nhất định sẽ được cảm ứng bồ tát âm thầm từ bi gia trì, tiêu giảm tội nghiệp tà dâm đọa lạc địa ngục. Nếu có chúng sanh sau khi phát nguyện nghiêm trì lời nguyện, sẽ miễn trừ ác nghiệp đọa lạc địa ngục khi thọ chung, tức sẽ đầu sanh cõi lành. Còn việc cụ thể tiêu giảm bao nhiêu hình phạt địa ngục, phải xem lực phát tâm sám hối của hữu tình chúng sanh mà định đoạt sau cùng.”

“Thượng Quan Ngọc Hoa ! con còn có câu hỏi nào nữa không ?”

“tạm thời không có nữa, rất cảm ơn sự trả lời của Đại Đế, dân nữ đảnh lễ bái lui !”

A Ngọc đảnh lễ Đông Nhạc Đại Đế, Phán Quan,cùng các vị quan viên !

Ngồi hoa sen trắng về thôi !


VII – PHÚC ĐỨC CHÁNH THẦN THỔ ĐỊA CÔNG.

A Di Đà Phật ! A Ngọc đảnh lễ Phán Quan !

Hôm nay xin hỏi Phán Quan : liên quan đến Thổ Địa Công mà người ta thường lạy tại thổ địa miếu, bọn họ là thiên thần hay địa thần ? do trời phái xuống đây hay là một loại linh quỷ bay lên đây ? chức vụ và phạm quy quản lí của bọn họ là gì ? Thổ Công trong mỗi nhà mỗi nơi với Thổ Công trước cửa có phân biệt khác nhau không ?

Phán Quan nói : “ Thổ Công trong thổ địa miếu đều là Phúc Đức Chánh Thần, quy về thuộc loại Phúc Đức Chánh Thần, bọn họ có thể thọ hưởng hương hỏa của người dương cúng bái, do bề trên ủy nhiệm vậy. Loại thần này có phân biệt khác nhau theo phước đức lớn nhỏ, Thổ Công có phước đức lớn sẽ quản lí khu vực lớn hơn, ví như Thổ Công tại các vùng nông thôn sẽ quản lí cả một thôn trang, nếu là thành thị thì phân ra nhiều vị Thổ Công quản lí. Những vị Thổ Công khu vực lớn này, người dương thường xây một cái miếu để thờ họ, những Thổ Công này thường phụ trách quản lí phước đức và sự ra vào bình an của chúng sinh trong khu vực, chỉ cần có người được sanh ra hay tử vong, địa phủ sẽ thông báo cho Thổ Công; hoặc là lúc điều động Thổ Công rời khỏi khu vực quản hạt, Thổ Công cũng sẽ nhận được bản thông cáo.

Công việc của Thổ Công là duy trì trị an của khu vực chúng hữu tình cư ngụ, nếu có tà linh quỷ thần đi vào khu vực quản hạt của Thổ Công, Thổ Công sẽ xử lí ổn thỏa, thực hành tốt chức vụ bảo vệ người dương. Tất cả các Thổ Công đều là người thích giúp người khi còn sống, lại rất chánh nghĩa, thọ chung được phái làm Thổ Công thọ nhân gian hương quả, chỉ có những Thổ Công có phước đức lớn mới thọ được sự cúng dường lễ bái của công chúng.

Còn Thổ Công trong mỗi nhà hay trước cửa là thuộc loại Phúc Đức Chánh Quỷ ít phước đức. Những Thổ Công trong nhà hay trước cửa này, thật ra là do người dương đặt cái bài vị cúng tế rồi gọi là Thổ Công trong nhà hay trước cửa, thực ra bọn họ là quỷ, bản thân cứ ở trong nhà đó, thọ mạng của bọn họ dài hơn con người. Nếu con người không vào nhà ở, thì quỷ sẽ không được cúng tế; nếu người dương cúng tế, quỷ cũng sẽ báo ơn, tự nhiên bảo hộ người ra vào bình an. Hiện tại người dương thường mua bán nhà ở, quỷ sẽ không đi theo, chỉ đổi chủ nhân căn nhà còn Thổ Công do trời phái thì không. Những Thổ Công khu vực lớn do trời phái thường như trung tâm thương mại hay nhà cao tầng, cũng như nhà lầu chung cư người dương ở hiện tại; trước cửa những nhà cao tầng này đều được địa phủ phái Thổ Công đến, những Thổ Công cao tầng này thuộc sự quản lí của Thổ Công khu vực lớn, những Thổ Công trước cửa nhà lầu thương trường này, vì trung tâm và tiệm buôn có nhiều người ra vào, nên cần một số Thổ Công có phước đức lớn đến thọ hưởng hương hỏa. Được rồi, A Ngọc hôm nay đến đây là đủ, con về trước đi.”

A Di Đà Phật ! A Ngọc đảnh lễ Phán Quan ! cưỡi hoa sen trắng bay về.

trước khi về nhà phải đến thăm hỏi Thổ Địa trong khu vực trước đã.

tôi nói : “A Di Đà Phật ! xin chào ông Thổ Địa ạ !”

Ông Thổ Địa nói : “chào A Ngọc ! muộn như vậy mới về nhà, chú ý an toàn đó !”

Tôi nói : “cám ơn Thổ Địa Công gia gia, mỗi ngày ông đều ngồi ở đây không thấy buồn sao ?”

Thổ Công nói : “bây giờ ta còn bận hơn lúc trước nữa !”

Tôi nói : “lúc trước đi ngang qua không thấy ông ngồi đây vậy ?”

Thổ Công nói : “tôi nói lúc trước là lúc mà A Ngọc chưa sanh ra kìa ! khoảng 150 năm trước. Lúc trước không bận rộn như bây giờ. Con người hiện tại vấn đề sinh hoạt tình cảm phức tạp hơn nhiều, mắc bệnh, tử vong, sinh con, đủ loại vấn đề gia tăng hơn trước.

Tôi nói : “Thổ Địa Công gia gia ! người bị bệnh thì đi khám bệnh, chết rồi thì đem đi hỏa thiêu, đẻ con thì đi vào bệnh viện, đâu có phiền đến lão gia gia, sao làm ông bận rộn đến thế ?”

Thổ Công nói : “A Ngọc con không biết, ta phụ trách sự bình an ra vào của chúng sanh dương gian, nếu có chúng sanh sắp xảy ra chuyện ta đều biết trước, có một số việc liên quan đến việc phước báo tăng giảm, nên ta phải canh lúc sự việc chưa xảy ra mà xử lí ngay, xử lí những việc này cần phải có thời gian và nhân vật để an bày. Mỗi một người đều có ánh sáng trên người, mỗi một người đều có oan thân trái chủ, con thử xem chúng sinh đi trên đường, lưu ý một chút có phải họ đều không giống nhau.”

Đúng rồi ! tôi xem thấy bên cạnh mỗi một chúng sanh đều có thật nhiều oan gia đi theo,x ếp mấy hàng lận, có một số trông rất phẫn nộ ! có kẻ cứ đánh vào đầu người dương, người đó cảm giác đầu cứ đau mãi; có rất nhiều dựa trên thân người dương, lại có một số xoa tay nắm đấm làm như muốn đánh nhau vậy.

Lúc này tôi thấy có một người nam trên người có chút ánh sáng trắng, anh ta có vẻ có chút chánh khí; khi anh ta đi vào một con hẽm hơi tối không có đèn, quỷ cũng nhường đường cho anh ta, đợi sau khi anh ta đi qua, quỷ mới quay lại; như vậy xem ra, cũng có chút khác biệt.

Thổ Địa Công gia gia nói : “gần đây tại nơi này có một người nam chưa kết hôn, anh ta phạm tà dâm và lừa đảo; anh ta lừa gạt tình cảm và tiền bạc của một người nữ, cùng nhiều lần xúi giục cô ta phá thai. Cô gái này cũng không phải thiện nam tín nữ, cô ta đã có ý định giết chóc, muốn chết chung với người nam này, nhưng người nam này phước báo chưa hết mạng chưa phải mất. Anh ta kiếp trước là người tu hành giữ giới không thanh tịnh, phạm phải tà dâm, kiếp này lại phạm tà dâm nữa, hiện tại ta đang sử dụng một số phương pháp để giúp đỡ, nhắc nhở anh ta, mấy ngày gần đây anh ta hình như cảm thấy có gì không ổn rồi. Ví như mấy ngày trước anh ta đi rút tiền, máy không chạy tiền ra. sau đó cũng lấy được, nhưng không thuận lợi, tuy rằng tất cả trình tự làm việc đều chính xác, nhưng cứ phát sinh những vấn đề không thể lí giải được, sự giúp đỡ của ta có thể làm anh ta từ từ tỉnh ngộ.

Đây chỉ là một chúng sinh, mỗi ngày có rất nhiều loại chúng sinh khác nhau, công việc cũng rất nhiều, tự nhiên thì cũng sẽ rất bận rộn. Lúc nãy con xem thấy có chúng sinh quỷ cũng sẽ nhường đường cho họ, thực ra ta cũng sẽ giúp đỡ loại chúng sinh này. Nếu lúc anh ta sắp ngã, ta sẽ đỡ giúp một tay hoặc giúp anh ta mọi cách để khỏi té ngã, nhưng người dương sẽ không cảm giác được sự tồn tại của ta, người dương chỉ cảm thấy mình không bị té ngã, chỉ một chút nữa là ngã rồi, thật là may mắn ! thực ra cái chút nữa này là phước báo của họ mà thôi.”

Tôi nói :”vất vả cho Thổ Công gia gia quá rồi ! thì ra ông âm thầm giúp đỡ mọi người nhiều như vậy, A Ngọc hôm nay mới biết được. Thật là cảm ân quá ! Tạm biệt Thổ Địa Công gia gia !”

A Ngọc hợp chưởng !


VIII – MỘT CÂU NÓI DỐI THẬT TAI HẠI LẮM – THAM QUAN HÀN BĂNG BẠT THIỆT TÚY THÂN ĐỊA NGỤC.

Cảm ân Phật lực gia bị ! cưỡi hoa sen trắng xuất phát !

“A Di Đà Phật ! A Ngọc hợp chưởng đảnh lễ Phán Quan ! xin hỏi Phán Quan người dương nếu phạm vọng ngữ, sẽ có quả báo địa ngục như thế nào ? lúc nhỏ thường nghe bà nói vọng ngữ sẽ đọa địa ngục bị quỷ đánh v.v…hôm nay muốn thỉnh Phán Quan dẫn con đi tham quan một chút “.

Phán Quan nói : “liên quan đến vọng ngữ thì hơi dài dòng, hôm nay bổn quan đại khái giải thích một chút. Vọng ngữ thật sự có mức ảnh hưởng rất lớn, một câu nói dối đủ để làm tổn hại đến sinh mạng một người thậm chí nhiều mạng người. Vọng ngữ là bạn đồng hành với tham lam, thù hận và si mê.Người dương phạm vọng ngữ sẽ chiêu cảm quả báo địa ngục.

Khi nói dối phải xem lúc khởi tâm động niệm của người dương, khi nói dối thì lúc đó tâm hướng về tham lam, hận thù, si mê ba độc tố này cái nào nhiều hơn. Có lúc chỉ có một thứ trong ba loại, ví dụ như chỉ có tham lam không có thành phần khác; có lúc chỉ có hận thù, có khi chỉ có si mê, có loại gồm cả hai thành phần hay ba thành phần.

Vọng ngữ toàn bộ có chia ra hai loại vọng ngữ thật và vọng ngữ giả. vọng ngữ thật sẽ chiêu cảm các tầng lớp quả báo địa ngục, đương nhiên là phải xem mức độ tổn hại của người bị hại do vọng ngữ mà quyết định quả báo địa ngục nặng hay nhẹ. Còn vọng ngữ giả khỏi phải chịu quả báo địa ngục, có loại vọng ngữ giả lại tạo được công đức.

Sao gọi là vọng ngữ giả ? cũng như vì cứu độ chúng sinh, quyết không có chút nào tư tâm tư lợi, hoàn toàn chỉ vì cứu độ chúng sanh mà nói dối, đó gọi là vọng ngữ giả. Còn có một loại rất giống vọng ngữ giả mà người dương thường dùng, ví dụ như : có người hỏi A Ngọc con ăn cơm chưa, A Ngọc vì không muốn làm phiền người khác nấu cơm hay sợ nợ người ta mà nói ăn cơm rồi, cái này gọi là phương tiện vọng ngữ. Loại phương tiện vọng ngữ này có chứa đựng một tâm niệm tự lợi, tất cả vọng ngữ chỉ cần chứa đựng tâm niệm tự lợi đều là vọng ngữ giả. Nếu đã từng nói qua phương tiện vọng ngữ thì trước khi thọ chung phải phát tâm thật lòng sám hối thanh tịnh, nhất định phải sám hối, tại vì phương tiện vọng ngữ là tiền đề của vọng ngữ thật. Phương tiện vọng ngữ nếu sử dụng thường xuyên sẽ làm ô nhiễm linh tánh tiên thiên của chúng ta, từ từ sẽ nuôi dưỡng thành thói quen vọng ngữ thật.

Sám hối phương tiện vọng ngữ có thể bẩm báo trước Phật, lúc nào nơi nào bản thân vì chuyện gì đó đã từng dùng phương tiện vọng ngữ, hiện phát tâm chân thật sám hối phương tiện vọng ngữ này. Nếu có quên đi chuyện đó rồi, thì cố phát tâm thành thay đổi lỗi trước vĩnh viễn không tái phạm nữa. Hãy nhớ kỹ, âm luật tuy vô tình trừng gian phạt ác, nhưng ơn trên luôn xót thương những hữu tình chúng sinh nào thật lòng sám hối, nhất định lưu lại một nấc thang để những hữu tình chúng sinh này bước lên cõi quang minh, khôi phục ánh sáng tiên thiên của chúng sinh trước lúc đọa xuống nhân gian, lại cầu mong nương tựa Phật lực gia trì, nghiệp chướng tiêu trừ, từ đây về sau phát tâm niệm Phật cầu sanh tịnh thổ. Nếu trong nhà không có tượng Phật thì có thể hướng lên hư không mà bẩm báo, chỉ cần thật lòng sám hối,phật Bồ tát nơi nào cũng có cả, ở hai bên của mỗi người đều có hai vị Hắc Bạch Vô Thường ghi lại mọi việc thiện ác của đại chúng trong cuộc sống thường nhật.

Nhân địa bất chánh, Quả tự xiên lệch, nói phương tiện vọng ngữ cũng sẽ chiêu cảm quả báo của vọng ngữ, do đó mà phương tiện vọng ngữ phải được sám hối thanh tịnh, nếu không thật mượn tâm lực chân thành sám hối cùng phật lực của sự niệm phật triệt để tịnh hóa mất đi, thì nhất định sẽ bị quả báo. Sử dụng tâm niệm gì để nói phương tiện vọng ngữ thì sẽ chiêu cảm quả báo tương ưng với tâm ý lúc nói dối. Những địa ngục liên quan đến vọng ngữ có rất nhiều, ta dẫn con đi tham quan một địa ngục vọng ngữ mới nhất.A Ngọc, đi theo ta !”

Làm phiền Phán Quan ! đi theo Phán Quan lên đường thôi, chúng tôi bay nhanh đến một khu vực địa ngục.

Phán Quan giới thiệu nói : “đây là phần phía Bắc của địa phủ chúng ta, toàn bộ khu này đều là loại địa ngục vọng ngữ.”

Oa ! lại là một khu vực có diện tích cực lớn ! khả năng nhìn của tôi cũng không thể nhìn hết cho được, mà nơi đây lại cần phải xây thêm nữa, thật bất khả tư nghị !

Phán Quan nói : “hôm nay A Ngọc con đi tham quan một trong những địa ngục vọng ngữ trước ! sau này sắp xếp thời gian đi thăm những nơi khác .”

Cảm ân Phán Quan ! ở đây nhiệt độ rất thấp, thật lạnh quá ! có chút không thích nghi được, phương Nam Bắc tại dương gian nhiệt độ sai biệt vào mùa đông rất lớn nhưng còn thích ứng được, còn nhiệt độ tại cái địa ngục này thật là quá thấp rồi, lạnh quá ! phải lập tức niệm phật điều chỉnh tâm lực để thích ứng hoàn cảnh cực kỳ giá lạnh của cái địa ngục này !

Phán Quan nói : “nhiệt độ ở đây là âm 150 độ, là khu vực địa ngục dành cho vọng ngữ được bắt đầu xây thêm vào thời gian năm 2000 tại dương gian, trước mắt chúng ta đang ở khu vực trừng phạt nặng nhất cho vọng ngữ Hàn Băng Bạt Thiệt Túy Thân Địa Ngục, ở đây là nơi lạnh nhất và đau khổ nhất. Phía Nam địa phủ nơi cũ thập điện có một cái địa ngục vọng ngữ cũ, tất cả trừng phạt phải chịu là đau khổ cấp 1, Ôi ! hiện tại thế đạo sa đọa, lòng người vô tình, ở đây có rất nhiều người lúc sống vì nói vọng ngữ dẫn đến một số người dương từ bỏ cuộc sống thanh tịnh tu thân dưỡng tánh, tin theo lời nói dối đi khắp nơi tìm kiếm, chìm đắm trong cuộc sống ngũ dục say sống chết mê, đoạn người tuệ mạng, thọ chung chiêu cảm đọa lạc Hàn Băng Bạt Thiệt Túy Thân Địa Ngục, hôm nay A Ngọc con hãy tham quan trước Hàn Băng Bạt Thiệt Túy Thân Địa Ngục vậy !”

Không cần tôi phải giới thiệu mọi người cũng biết, đặc sắc của địa ngục là, tiếng kêu gào, tiếng đau khổ, tiếng kêu thét khủng khiếp mãi không dứt; nhưng cảm giác đau khổ ở đây, thời không gian như bị cái lạnh kéo chậm hơn, cảm giác tất cả đều rất chậm.

“Hàn Băng Bạt Thiệt Túy Thân Địa Ngục”, mấy cái chữ lớn màu đồng cũ, đập ngay vào mắt, cánh cửa của cái địa ngục này rất hiện đại, Dạ Xoa đứng trước cửa thấy chúng tôi đến, bọn họ hướng Phán Quan đảnh lễ, cùng mở cửa để chúng tôi đi vào.

Cái địa ngục này siêu lớn, tôi nhìn thấy có rất nhiều người trong đó đau khổ mà thọ hình phạt, một bộ phận tội hồn phía bên trái gần như có quả báo giống nhau. Trong địa ngục có rất nhiều hình cụ máy tính, máy tính toàn là nhiều bộ tự động hóa, trong đó thường bắn ra những hình cụ để đuổi bắt chúng tội hồn, mục tiêu trăm phần trăm chính xác, không bao giờ bỏ sót tội hồn nào. Bức tường và trên trần cũng có cơ quan, sẽ bay ra một số hình cụ, nơi đây là cái địa ngục đã được hiện đại hóa. Dạ Xoa ngoài việc phẫn nộ đối đãi những tội hồn trốn tránh, mà còn bận rộn thao tác các máy tính để trừng phạt tội hồn. Những tội hồn ở đây thật sự rất đau khổ, ngoài việc luôn phải đối mặt với những Dạ Xoa cực kỳ hung ác, mà còn phải chịu đựng hình cụ máy tính vô tình. Địa ngục này có nhiều tội hồn lẫn máy tính hình cụ, Dạ Xoa ít. Trước tiên xem bên tường có hai tội hồn này ! một nam một nữ thọ báo đều giống nhau.

Nữ tội hồn lạnh đến bắt đầu run lập cập rồi, cô ta rất đau khổ, động tác cực kỳ chậm chạp mà bò dậy từ mặt đất, cũng hay là khôi phục lại hình dáng của con người. Lúc này ngay lập tức bị Dạ Xoa hung ác dùng trường mâu đâm một cái vào sau lưng nữ hồn, nữ tội hồn đau khổ kêu lớn rồi bị Dạ Xoa xiên lên đem đến một bộ máy tính bàn, màn hình máy tính trong sát na phóng ra hai con rắn, một con màu đen một con màu đỏ, hai con rắn hung ác phóng đến miệng của tội hồn, rắn đỏ cắn nát miệng, rắn đen cắn kéo đầu lưỡi ra, kéo đứt cái lưỡi ném trên mặt đất, sau đó lại có thể chính xác bay vào cái miệng máu thịt bầy nhầy của tội hồn.

Trong máy tính có rất nhiều hình dáng như dao nhọn rất bén (tôi tại dương gian chưa từng nhìn thấy loại này), lại cũng như đinh nhọn bay đến đâm vào người tội hồn, sau khi những hình cụ đinh nhọn đóng vào người tội hồn, nữ hồn gần như đau khổ đến nỗi chết ngất đi, sau khi chết ngất đi lại có rất nhiều con trùng ăn hết thân thể của cô ta; máu của nữ tội hồn bắn tung tóe, những vũng máu chảy trên mặt đất rồi cũng bị những con trùng hút hết; vì nguyên nhân nghiệp lực, sau đó tội hồn cũng tỉnh lại, như thế mà tuần hoàn không ngừng thọ tội.

Nam tội hồn thọ báo cũng như vậy. Có tội hồn đang bị Dạ Xoa dùng thiết côn có đinh sắt đánh vào hai bên miệng, đánh mấy cái thì miệng bị nát bét chảy đầy máu rồi, đánh xong lại bị lôi đi đến một cái máy tính bàn khác, cái máy tính bàn có loại trùng như con rết đen hút hết máu trên miệng tội hồn, đồng thời con trùng từ từ ăn hết cái lưỡi của tội hồn, tiếp theo có phi châm bay ra may lại cái miệng của tội hồn, có kẻ bị Dạ Xoa dùng móc câu móc vào miệng và phần đầu kéo đến máy tính, một lượng lớn máu tươi chảy mãi không dứt.

Hiện tại nhìn thấy nữ tội hồn bị móc câu móc vào kêu gào đau khổ, bộ máy tính này được treo trên tường, bộ máy tính này phát ra âm thanh cực kỳ khủng khiếp khó nghe, trong đó phóng ra một số vật thể nhỏ bé màu lửa hồng rất bén nhọn; khi những vật thể này chạm vào miệng của tội hồn, tiếng ”xì,xì,xì” lập tức làm tan chảy miệng của tội hồn. Ôi ! thật khủng khiếp thật đau khổ quá đi ! thảm quá !

Lúc này Phán Quan dặn dò một Dạ Xoa đang chấp hành hình phạt, qua đây giải thích một chút địa ngục tội hồn đã phạm tội gì, mà đọa lạc vào Hàn Băng Bạt Thiệt Túy Thân Địa Ngục thọ hình phạt.

Dạ Xoa thu lại gương mặt hung ác, rồi nói với tôi : “nữ tội hồn lúc nãy A Ngọc nhìn thấy, cô ta lúc còn sống tại vì lòng đố kị, nói vọng ngữ hủy báng một vị tu hành giữ gìn thanh tịnh giới luật, cố ý phá hoại sự hoằng truyền chánh pháp của vị tu sĩ. Cũng vì vọng ngữ của cô ta, dẫn đến rất nhiều người tín thọ, có rất nhiều người vì thế đánh mất đi niềm tin học phật, hành thiện, giữ giới luật. Chính vì tội vọng ngữ này nên khi thọ chung đọa lạc địa ngục này thọ phạt, Minh Quân Diêm Vương đại nộ đánh cô ta vào địa ngục này một kiếp; khi mãn kỳ tại địa ngục này, còn phải đến địa ngục khác tiếp tục thọ báo.

Còn nam tội hồn đó lúc sống làm công việc quảng cáo trị liệu, tại vì vọng ngữ nên trong thời gian ngắn kiếm được rất nhiều tiền, rất nhiều người dương vì tin lời nói dối quảng cáo của anh ta nên bị tổn thương đến các loại công năng nội tạng của thân thể, người bị nhẹ thì dẫn đến suốt đời bị công năng nội tạng mãn tính ngặt nghèo, người bị nặng thì cơ năng thân thể trong thời gian ngắn tụt dốc, thậm chí tử vong. Nhưng đa số người không biết rằng do quảng cáo trị liệu sai lầm của hắn ta dẫn đến như vậy, nam tội hồn đã bị minh phủ giảm phước giảm thọ, sớm ngày bị tai nạn xe cộ đọa lạc địa ngục tiếp thụ hình phạt.

Đọa lạc địa ngục này toàn bộ là lúc sống đều phạm vọng ngữ, lúc sống vọng ngữ hủy báng người hoằng dương chánh pháp, lúc sống ác tâm vọng ngữ dẫn đến tổn hại tánh mạng và tài sản của người khác, hoặc là vọng ngữ xúi dục người khác làm các việc phạm giới, lúc sống vọng ngữ buôn bán các vật phẩm tổn hại đến thân tâm người dương, lúc sống vọng ngữ lừa gạt tài sản, trinh tiết của người khác v.v…đẳng các ác nghiệp. Ở đây có quá nhiều quá nhiều trường hợp nói vọng ngữ, không thể từng người kể hết được, lúc nãy nói là các tội hành nhiều nhất trước mắt đọa lạc địa ngục này.”

Phán Quan nói tiếp : “nói chung là tất cả vọng ngữ cố ý lúc sống, chỉ cần là có làm tổn hại đến thân tâm tánh mạng sức khỏe của người dương, đều phải đọa lạc địa ngục thọ trừng phạt tương ứng. Nếu có duyên đọc được bản văn chương này hy vọng có thể phát tâm chân thật thay đổi lỗi lầm, mà càng cố gắng khuyên đại chúng niệm phật (ngưỡng nhờ phật lực gia trì, tiêu trừ quá khứ vọng ngữ hắc nghiệp lực đã tạo), lúc nào cũng giữ gìn ý niệm của thân tâm được thanh tịnh, khuyên giải đại chúng không được vọng ngữ. Mỗi lần nói dối, thì ánh sáng tiên thiên của chúng ta sẽ ảm đạm bớt đi một ít, ánh sáng tiên thiên của người dương nếu ảm đạm thì dễ xuất hiện những việc bất như ý, chiêu cảm đủ loại bệnh tật, thậm chí có đủ loại tai nạn nối nhau mà đến.

Được rồi, A Ngọc hôm nay tạm thời tham quan đến đây ! một lúc bổn quan phải đi họp rồi, ngày mai đủ cơ duyên lại đến !”

“A Di Đà Phật ! cảm ân Phán Quan ! tôi lập tức về nhà viết sách thôi, viết hết hồi này sẽ đến làm phiền Phán Quan nữa.”

Cưỡi hoa sen trắng về nhà !


IX – HÌNH PHẠT THẢM THƯƠNG CỦA Ỷ NGỮ – ĐỊA NGỤC MÁY TÍNH PHA LÊ BỊ RẮN GAI CUỐN ĐỨT LƯỠI.

Cảm ân phật lực gia bị ! ngồi hoa sen trắng xuất phát thôi !

“A Di Đà Phật ! A Ngọc hợp chưởng đảnh lễ Phán Quan !”

“Phán Quan ! con hôm nay trên mạng nhìn thấy một đề mục ăn uống lành mạnh, vị chuyên gia ẩm thực này đối với ăn uống cũng có một số lí luận, có đủ số liệu khoa học đa phương diện, đối với ẩm thực lành mạnh có lí giải thâm sâu, anh ta viết một bản văn nói rõ ví dụ chuyển hóa thức ăn thành mỹ vị lành mạnh bắt mắt, dùng từ miêu tả ngắn gọn khúc triết, tả sắc tả thanh, thật là tỉ mỉ. Dạy người chú trọng ăn uống lành mạnh vốn là đề tài tốt, nhưng mà anh ta dùng cả quá trình ví dụ thành quá trình hành dâm lành mạnh vậy, ngôn từ trắng trợn, làm cho người xem khởi tâm ảo tưởng, làm mất chánh niệm. Xem bản văn chương này, thật cảm thấy đáng tiếc với tác giả, tốn bao nhiêu thời gian để nghiên cứu bao nhiêu lí luận của ẩm thực lành mạnh, lại viết ra loại văn chương như vậy đăng lên mạng.”

A Ngọc muốn xin hỏi Phán Quan : “người dương nếu sử dụng loại ngôn ngữ như vậy làm người khác sản sinh tà tư tà hạnh, sẽ đọa lạc địa ngục thọ phạt không ? nếu có loại địa ngục này con thật sự muốn đi tham quan.”

Phán Quan nói : “người dương nếu sử dụng khoa trương, ngôn từ lẳng lơ, làm người khác sản sinh tà tư tà hạnh, từ ngữ làm tăng trưởng ô nhiễm linh tánh, hoặc là hoa ngôn xảo ngữ, ngôn từ không thật mang ý ác trong đó, hoặc chỉ làm người vui, loại nói đùa không có thật mà tựa có tựa không, cười chê người khác hay những lời vô ích, hoặc là những lời nói kích dâm trong sinh hoạt hàng ngày, mê hoặc lòng người, dẫn dụ tình dục, làm cho người khởi lên tâm tình dục ái nhiễm, hoặc là sáng tác những ca khúc tăng trưởng dục vọng, ngôn tình tiểu thuyết, điện ảnh, truyền hình, ca múa, âm nhạc, hội họa v.v…nội dung ngôn từ bất nhã, làm cho quảng đại thanh thiếu niên tăng trưởng tham sân si, sát đạo dâm vọng, làm người mất chánh niệm được xem là ỷ ngữ.

Người dương phạm ỷ ngữ thọ chung, sẽ đọa lạc vào Địa Ngục Máy Tính Pha Lê thọ phạt, Địa Ngục Máy Tính Pha Lê là một trong những địa ngục thuộc khu dành cho ỷ ngữ. Ỷ ngữ cùng tham, sân, si, mạn là bạn đồng hành, ỷ ngữ trong vô hình làm ô nhiễm linh tánh của con người; vì vấn đề thời gian,chúng ta bây giờ đi tham quan ngay.”

Được ! chúng tôi mau chóng vượt qua phía giữa của địa ngục, khi nhìn thấy hai con rắn lớn ẩn hiện tại địa ngục vọng ngữ, A ! là lúc thấy hai con rắn lớn của địa ngục ác khẩu, chúng tôi từ từ bay xuống mặt đất. Lúc hạ xuống chúng tôi thấy rõ tòa kiến trúc được hiện đại hóa phản quang là Địa Ngục Máy tính Pha Lê, tòa địa ngục này trông có vẻ rất tân tiến; nhưng đáng tiếc là âm thanh pha lê phát ra thật nhức tai cùng tiếng kêu gào đau khổ, thật là ồn ào quá !

Cánh cửa của tòa địa ngục này được trang trí thật đẹp đẽ huy hoàng, màu sắc hình chữ mỗi thứ trang hoàng thật không thể làm người kinh sợ được; nếu không có âm thanh đau khổ khó nghe nhức tai cùng một loại âm khí toát ra từ bản thân địa ngục, đứng trước địa ngục mà không bao giờ nghĩ mình đọa địa ngục nữa, chúng tôi đi theo Dạ Xoa vào tham quan địa ngục.

Trong địa ngục có từng căn từng căn nhiều gian phòng pha lê trong suốt, mỗi tội hồn đều trong căn phòng pha lê của mình thọ tội;tốc độ mỗi người thọ tội cũng khác nhau, máy tính bên trái gồm nhiều loại hình màu đỏ, tội hồn chịu tội nhanh hơn; máy tính bên phải toàn bộ màu đen, tốc độ rất chậm.

Trước tiên xem những tội hồn bên trái ! có nữ tội hồn trong phòng pha lê trong suốt vừa mới khôi phục hình người bình thường, vừa đứng dậy rồi, liền bị âm thanh “ting-ting-xiu-xiu-ling-ling” cùng ánh sáng xanh mờ mờ phát ra từ cái máy tính pha lê màu đỏ lửa hút lại. Khi đã bị hút đến cái máy tính rồi, thì trong màn hình máy tính pha lê lập tức phóng ra con rắn nhỏ màu đỏ rất nhọn cùng gai góc đầy mình cắn vào đầu lưỡi của tội hồn, tội hồn vội kinh hoàng kêu lớn ! sau khi đầu lưỡi bị cắn chặt rồi, con rắn nhỏ màu đỏ sẽ dùng gai trên thân mình cuốn cái lưỡi lại, cho đến lúc cái lưỡi bị rắn đỏ cuốn đứt rơi xuống đất, thì miệng của tội hồn đầy máu tươi. Lúc này máy tính pha lê sẽ toàn bộ đột nhiên nứt vỡ, phát ra âm thanh pha lê tung vỡ; toàn bộ linh kiện máy tính đổ vỡ đánh lên người tội hồn, tội hồn kinh hoảng tránh né, đáng tiếc là không gian căn phòng pha lê quá nhỏ, căn bản là không trốn đi đâu được, tội hồn chỉ còn bất lực không ngừng tuần hoàn chấp nhận sự trừng phạt. Cho chí tôi nhìn phía bên phải trong máy tính màu đen, phát ra ánh sáng màu nâu đen, phóng ra con rết màu đen, những trừng phạt khác cũng như vậy, chỉ có tốc độ chậm một chút.

Phán Quan dặn dò Dạ Xoa dẫn nữ tội hồn qua để tôi phỏng vấn, nữ tội hồn khóc than lúc sống vì thích nói chuyện cười về tính dục trước bạn bè trong công ty, cố ý làm mọi người hâm mộ thân hình đẹp đẽ của bản thân.

Cô ta nói : “trong nhà tôi bốn bức tường đều có gương soi, cho dù tôi đứng ở bất cứ góc độ nào cũng có thể thấy được thân thể của mình. Tôi còn có thói quen thường xuyên trần truồng đi lại trong nhà, có lúc tôi còn mời một số bạn nữ quen thuộc đến nhà tụ hội, để bọn họ thưởng thức lõa thể của tôi. Bình thường tôi cũng rất thích khoa trương chỉnh sửa một số sự việc, vốn không có gì kinh khủng cả, nhưng sau khi thông qua miệng của tôi lại trở thành kinh dị. Khi tôi nhìn thấy người nghe bị kinh hoảng mạnh, thì liền nói với đối phương, tôi chỉ nói đùa tí thôi, nhát gan như vậy, không vui chút nào.

Tôi thích vận dụng sự thông minh của mình bỡn cợt người bên cạnh, sau khi tôi thọ chung, bị đầu trâu mặt ngựa lôi đến địa ngục. Diêm Vương đại nộ, nói tôi lúc bình thời ngôn hạnh bỡn cợt dâm dật trong công ty, làm một số người trẻ mới ra trường làm việc, sau khi tâm tánh rung động đã phạm tà dâm, nói tôi lúc sống phạm ỷ ngữ, phán tôi vào địa ngục ỷ ngữ này – Địa Ngục Máy Tính Pha Lê thọ phạt 500 năm. Hu hu hu ! lúc đó tôi chỉ muốn làm cho mọi người vui vẻ chút thôi, không ngờ hậu quả nghiêm trọng như vậy phải đọa lạc địa ngục thọ phạt. Cô phải viết sách, dặn mọi người trăm ngàn lần đừng nói những lời đùa dâm dật, không được nói lời lẳng lơ, càng không nên đùa cợt bỡn cợt người khác, hu hu hu ! sau này tôi không dám nữa đâu, xin các vị Phán Quan cứu cứu tôi với, thả tôi ra đi, tôi muốn đi khỏi nơi đây.”

Phán Quan nói : “lúc sống tạo loại ác nghiệp gì, khi chết tức phải chịu quả báo tương ứng, ngươi phải cố gắng kiểm điểm các loại hành vi tư tưởng của mình; do vấn đề thời gian, hôm nay đến đây là đủ.”

Tôi hỏi Phán Quan : “tại sao máy tính trong địa ngục bên phải lại làm tội hồn thọ phạt chậm hơn một chút vậy ?”

Phán Quan giải thích nói : “vì lời nói một số kẻ phạm ỷ ngữ, có cái làm tổn hại đến chúng sinh với tốc độ mau, có cái sẽ từ từ làm dao động đến tâm tánh tiên thiên tốt lành của chúng sanh. Vạn sự vạn vật đều không nằm ngoài nhân quả, do đó trong lúc bình thời chúng ta phải cẩn thận lời nói và hành vi của mình, đặc biệt là lúc ở một mình cần phải chú ý giới luật tâm tánh, vạn lần không được xúc phạm âm luật. Hôm nay minh phủ có cuộc họp lớn,hoan nghênh A Ngọc lần sau lại đến.”

A Di Đà Phật ! A Ngọc hợp chưởng cảm ân Phán Quan !

Cưỡi hoa sen trắng về thôi !