Cô Bé Niệm Phật 3 Năm Tự Tại Vãng Sanh

Hai ba tháng về trước, một bé gái nhỏ mười tuổi niệm Phật vãng sanh, giống như lão pháp sư Hải Hiền biết trước giờ ra đi, không hề bị bệnh. Cô bé này cũng niệm Phật ba năm, chỉ một câu Nam Mô A Di Đà Phật, 7 tuổi ba mẹ bé đều học Phật, khi ba của bé đang đọc Kinh A Di Đà bé hiếu kỳ hỏi ba: “Papa đang đọc cái gì vậy?”.

Ba của bé nói: “Đọc Kinh A Di Đà”.

Bé hỏi: “Vì sao gọi là Kinh A Di Đà?”

Ba của bé liền đem thế giới Cực Lạc đơn giản giới thiệu cho bé nghe. Bé nghe rồi rất vui mừng nói: “Một nơi tốt đến như vậy, papa có thể dẫn con đi xem hay không?”

Ba của bé nói: “Papa đi không được.”

Bé hỏi ba: “Vậy ai được?”

Ba của bé nói: ” A Di Đà Phật.”

Bé hỏi tiếp: “A Di Đà Phật ở đâu vậy?”

Ba của bé đáp: “Con niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật liền sẽ dẫn con đi.”

Bé vừa nghe rất vui mừng, bé ngày ngày niệm A Di Đà Phật, niệm được ba năm. Trước một ngày vãng sanh, bé nói với ba của bé:”Papa ơi! Ngày mai A Di Đà Phật muốn đến tiếp dẫn con về nhà rồi, vậy có thể mời bạn bè hàng xóm của chúng ta, đến nhà để xem bé vãng sanh hay không?”

Ngày hôm sau, bé thật sự vãng sanh, không hề bị bệnh, nói đi thì đi, cho nên chúng ta có lý do để tin tưởng.

Mẫu thân của lão hòa thượng Hải Hiền, 86 tuổi vãng sanh, biết trước giờ ra đi. Bà vốn dĩ cùng ở chung một chùa với pháp sư Hải Hiền, một hôm bỗng nhiên bà nói:

– Tôi phải trở về quê nhà.

Lão hòa thượng ngăn lại cũng ngăn không được, liền cùng đi với bà về quê nhà. Về đến quê nhà, bà dặn bảo ông gọi hết con cái cháu chít đều đến, đều về hết rồi. Mẫu thân ngài đích thân gói sủi cảo mời mọi người ăn. Sau khi ăn xong ngồi trên ghế bên cạnh, tréo chân xếp bằng đoan tọa, nói với mọi người:

– Ta phải đi rồi.

Nói câu nói này xong chốc lát thì thật ra đi, không bị bệnh, tự hành hóa tha, như vậy liền cảm động rất nhiều người, làm rất nhiều người niệm Phật sanh khởi tín tâm. Người niệm Phật sanh biết được từ đâu mà đến, tử biết được đi đến nơi nào, an vui, không chút lo lắng nào, không chút khiếp sợ nào, nhiệm vụ ở thế gian này hoàn thành rồi, công đức của chính mình viên mãn rồi, độ hóa chúng sanh một đoạn cuối, ta ở cái đoạn này hoàn thành cái nhiệm vụ của ta.

Trích từ: Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 (Tập 1)
Người giảng: Lão pháp sư Tịnh Không.
Thời gian: ngày 09 tháng 03 năm 2014
Địa điểm: Hiệp Hội Giáo Dục Phật Đà Hồng Kông.