Người May Mắn Được Nghe Thiên Nhạc Cõi Tây Phương Cực Lạc

Lại nói về sư tỷ Thường Nga, từ sau khi biết đi chùa lạy Phật, hai thời khóa sớm tối tụng Kinh Di Đà, tụng đến rất thuộc, từng chữ rõ ràng, cho nên có mấy vị lão liên hữu đều thích nhờ bà dạy học Kinh Di Đà, khi bà tụng đến đoạn “thường tác thiên nhạc, xuất vi diệu âm” bà thường nghĩ: “Nếu như trước khi chưa vãng sanh, trong đời này, ở cõi này mà có thể nghe được âm thanh vi diệu của thiên nhạc, không biết sẽ thích thú như thế nào?”.

Trong một mùa hè mười năm trước, phía sau nhà ở của sư tỷ Thường Nga có trồng một giàn dưa leo, từng trái từng trái vừa to vừa non lủng lẳng, lão sư tỷ mắt nhìn dưa vừa chín, muốn ăn thử quả dưa tươi mới, bèn kêu con dâu vào nhà bếp chuẩn bị trước, tự bà đi ra giàn dưa, leo lên trên thùng phuy xăng muốn hái dưa, đang lúc hái hết trái này qua trái khác, vừa hơi không cẩn thận, cái thùng phuy xăng không chịu được nặng, lão sư tỷ và cả thùng ngã lăn ra, nằm im dưới giàn dưa khoảng mười mấy phút, con dâu của bà đợi trong bếp thấy lâu quá, nghĩ sao mà má chồng đi hái dưa lâu như thế mà chưa vào, liền đến giàn dưa xem, vừa trông thấy sợ hãi thất sắc, liền miệng la lên “Má, má!”. Lại cho là bà bị chấn thương não, hôn mê ngã trên đất không biết gì nữa! Lúc đó đột nhiên sư tỷ chặn lại sự huyên náo của con dâu: “Đừng kêu nữa! Ta đang yên tĩnh nghe tiếng nhạc hay ho kỳ diệu, nghe đến tinh thần sảng khoái, bị ngươi kêu, làm mất tiêu hết rồi!”. Con dâu của bà nói: “Âm nhạc ở đâu, sao con không nghe thấy?”. Sư tỷ lại nói với tôi: “Lúc đó tôi ở dưới đất đứng dậy, dựng thùng phuy xăng dậy xong, lại leo lên hái tiếp hai trái dưa, xong mới cùng con dâu đi vào nhà bếp”.

Bà lại nói: “Cho dù bây giờ nhớ lại lúc đó, thì âm thanh vi diệu của thiên nhạc, thật là ở thế gian chưa từng nghe qua, cho nên nói là một âm nhạc không thể nghĩ bàn!”. Tôi hỏi bà ta “Cái âm thanh vi diệu đó từ hư không đến, hay là âm nhạc phát ra từ chỗ nào đó?”. Sư tỷ nói: “Lúc đó cảm giác như là ở trên đầu, nghe rất gần”. Tôi nửa đùa nửa thật nói: “Vạn pháp do tâm tạo, hồi xưa có một họa sĩ vẽ ngựa, ông ta suy nghĩ rất lâu về cách cấu tạo và động tác của ngựa, tự mình lại biến thành ngựa, chính là cái đạo lý này, do vì chị suốt ngày nhớ tưởng, muốn nghe được thiên nhạc ở hư không của thế giới Cực lạc ở Tây phương, lâu dần bèn thật sự nghe được, có lẽ là tác dụng của tâm lý!”.

Sư tỷ lập tức cải chánh nói: “Đích xác là cảm ứng của Phật A Di Đà, nếu không thì lúc tôi ngã, dưới đất đều là đá gạch vỡ, lại ngay cả một vết trầy sướt cũng không có, lúc đó tôi đã là bà già sáu mươi tám tuổi rồi. Nếu như không phải Phật A Di Đà đại từ đại bi gia hộ, làm gì có được êm thắm như vậy?”.

Trích từ:”Những Chuyện Niệm Phật Cảm Ứng Mắt Thấy Tai Nghe”
Tác giả: Lâm Khán Trị
Dịch giả: Thích Hoằng Chí